ul. T. Czackiego 3/5, 00-043 Warszawa

Aktualności

I Ogólnopolskie Forum Służby BHP
2017-10-15

I Ogólnopolskie Forum Służby BHP ”Bezpieczeństwo w zmieniającym się świecie pracy” zgromadziło ok. 200 uczestników, z czego ponad 80 osób to członkowie OSPSBHP. Celem, jaki przyświecał Forum, zorganizowanym przez Zarząd Główny Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP przy współpracy z Centralnym Instytutem Ochrony Pracy-Państwowym Instytutem Badawczym,

Więcej...
NASZE ŚWIĘTO
2017-09-19

Szanowni Państwo,
Tradycyjnie jak co roku dzień 19 września jest dla nas bardzo ważną datą, gdyż z nią kojarzy się powołanie służby bhp. Uchwała Nr 592 Prezydium Rządu z dnia  1 sierpnia 1953 r. (z mocą obowiązującą od dnia 19 września 1953 r.) w sprawie zapewnienia postępu w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (MP z 1953 r. nr 83, poz. 979).

Więcej...
Platforma rozwoju i kariery dla członków OSPSBHP
2017-09-10

Platforma rozwoju i kariery dla członków Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy to temat, o którym dyskutowali przedstawiciele ZG OSPSBHP i GI GROUP. Spotkanie miało miejsce 1 września w siedzibie Zarządu Głównego w Warszawie.

Więcej...
I Ogólnopolskie Forum Służby BHP
2017-08-10

Biorąc pod uwagę obserwowane obecnie zmiany na rynku pracy i związane z nimi zmiany w zakresie przepisów prawa, Zarząd Główny Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP podejmuje inicjatywę organizacji

 

Więcej...
Relacja z obrad Zjazdu Nadzwyczajnego Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP w dniu 12 maja 2017 roku w Ostrowie Wielkopolskim.
2017-06-16

Zjazd Nadzwyczajny OSPSBHP powołany przez Zarząd Główny OSPSBHP, obradował w dniu 12 maja 2017 r. nad zmianami do Statutu. Zjazd został otwarty przez Elżbietę Bożejewicz – prezesa Zarządu Głównego o godz. 11.30 (w drugim terminie z uwagi na brak kworum w pierwszym terminie). W Zjeździe wzięło udział 108 delegatów na 154. Po  wprowadzeniu sztandaru prezes  E. Bożejewicz przedstawiła cel Zjazdu,

Więcej...
Bezpiecznie od początku - wyjazd studyjny do Szwecji
2017-06-16

W dniach 6-10 czerwca odbył się wyjazd studyjny do Szwecji, którego organizatorem był ZG OSPSBHP. Wyjazd połączony był z międzynarodową konferencją „Bezpiecznie od początku”, wpisującą się w ogólnopolską kampanię „Bezpiecznie od początku” koordynowaną przez CIOP-PIB.

Więcej...
Spotkanie OSPSBHP z członkami ENSHPO
2017-04-15

W dniach 6-7 kwietnia 2017 r. o w Irish Colelege w Leuven w Belgii dbyło się pierwsze robocze spotkanie grupy ENSHPO, w którym uczestniczyła Elżbieta Bożejewicz, prezes ZG OSPSBHP oraz Justyna Wachnicka. OSPSBHP jest od tego roku członkiem ENSHPO. 

Więcej...
Spotkanie ZG OSPSBHP z przedstawicielami polskich stowarzyszeń bhp. Warszawa, dnia 10 lutego 2017 r.
2017-02-18

Zarząd Główny Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP w dniu 10 lutego br. zorganizował spotkanie robocze dotyczące konieczności wprowadzenia zmian w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy z póżn. zmianami.

Więcej...
Współpraca z UDT
2016-12-30

Rok 2016 dla Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP zakończył się działaniem, które będzie „owocować” w przyszłości. Reprezentacja Zarządu Głównego w dniu 29.12.2016 r. podpisała List Intencyjny z Urzędem Dozoru Technicznego w Warszawie

Więcej...
Posiedzenie ZG i Rady Stowarzyszenia - 7-8 grudnia 2016 Łódź
2016-12-19

W dniu 8 grudnia w Łodzi Zarząd Główny obradował nad sprawami organizacyjnymi Stowarzyszenia. Podczas obrad omówiono przebieg spotkań ze Stowarzyszeniem niemieckim VDSI oraz grupą ENSHPO, natomiast w dniu 9 grudnia odbyło się spotkanie przedświąteczne rady Stowarzyszenia

Więcej...
Posiedzenia Rady Ochrony Pracy - nasze stanowisko w sprawie szkoleń
2016-10-31

W dniu 18 października 2016 roku odbyło się posiedzenia Rady Ochrony Pracy na którym Prezes naszej organizacji Elżbieta Bożejewicz przedstawiła nasze stanowisko na temat "System szkoleń w dziedzinie bhp - nadzór i kontrola.

 

Więcej...
Dialog Polsko-Niemiecki „Bezpieczeństwo i higiena pracy”
2016-10-31

W ubiegłym roku oddział radomski oddział OPSBHP był gospodarzem wyjazdu polskiej delegacji reprezentującej środowisko służby bezpieczeństwa i higieny pracy do Dusseldorfu, gdzie odbyło się spotkanie z przedstawicielami BASI, a także innych niemieckich organizacji zajmujących się ochroną pracy. 

Więcej...
Historyczny dzień w behapowskim kalendarzu
2016-10-27

W dniach 20-21 października 2016 r. w hotelu TUMSKIM we Wrocławiu po raz pierwszy w swojej historii w Polsce, odbyło się posiedzenie ENSHPO. ENSHPO (European Network of Safety and Health Professionals Organisations) jest organizacją, która zrzesza stowarzyszenia specjalistów BHP z 20 krajów Unii Europejskiej. OSPSBHP jest polskim partnerem ENSHPO – obserwatorem prac tej organizacji.

Więcej...
UWAGA zmiana konta bankowego
2016-05-23

Więcej...