Pierwsze posiedzenie Zarządu Głównego w nowym składzie

W przeddzień Miedzynarodowej konferencji "Podziel się bezpieczeństwem" tj. w dniu 6 maja 2015 r. w Radomiu odbyło się pierwsze posiedzenie Zarządu Głównego OSPSBHP w nowym składzie. 
Głównym tematem posiedzenia było zaplanowanie i omówienie działań do końca roku 2015 z uwzględnieniem wcześniej zgłoszonych wniosków z oddziałów OSPSBHP, a także rozpoczętych projektów i zobowiązań podjętych przez poprzedni ZG. 

czytaj więcej
Seminarium - Lublin, 29-30 maja 2015
OSPSBHP oddział w Lublinie
zaprasza na dwudniowe seminarium
w dniach 29-30 maja 2015 r. 
W programie:
I.   Zmiany w przepisach o badaniach profilaktycznych. 
II.  Działalność Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie nadzoru nad . warunkami pracy w zakładach pracy. 
III. Bezpieczeństwo pracy na wysokości - pokazy praktyczne. 
czytaj więcej
Konferencja - "Widok na bezpieczeństwo" 17 czerwca 2015
   
Dla członków OSPSBHP -30% rabatu
czytaj więcej
Pokaż historię aktualności >>