ul. T. Czackiego 3/5, 00-043 Warszawa

AKTUALNOŚCI

 • Relacja z obrad Zjazdu Nadzwyczajnego Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP w dniu 12 maja 2017 roku w Ostrowie Wielkopolskim.

  2017-06-16, Warszawa

  Zjazd Nadzwyczajny OSPSBHP powołany przez Zarząd Główny OSPSBHP, obradował w dniu 12 maja 2017 r. nad zmianami do Statutu. Zjazd został otwarty przez Elżbietę Bożejewicz – prezesa Zarządu Głównego o godz. 11.30 (w drugim terminie z uwagi na brak kworum w pierwszym terminie). W Zjeździe wzięło udział 108 delegatów na 154. Po  wprowadzeniu sztandaru prezes  E. Bożejewicz przedstawiła cel Zjazdu,

 • Bezpiecznie od początku - wyjazd studyjny do Szwecji

  2017-06-16, Warszawa

  W dniach 6-10 czerwca odbył się wyjazd studyjny do Szwecji, którego organizatorem był ZG OSPSBHP. Wyjazd połączony był z międzynarodową konferencją „Bezpiecznie od początku”, wpisującą się w ogólnopolską kampanię „Bezpiecznie od początku” koordynowaną przez CIOP-PIB.

 • Spotkanie OSPSBHP z członkami ENSHPO

  2017-04-15, Warszawa

  W dniach 6-7 kwietnia 2017 r. o w Irish Colelege w Leuven w Belgii dbyło się pierwsze robocze spotkanie grupy ENSHPO, w którym uczestniczyła Elżbieta Bożejewicz, prezes ZG OSPSBHP oraz Justyna Wachnicka. OSPSBHP jest od tego roku członkiem ENSHPO. 

 • Spotkanie ZG OSPSBHP z przedstawicielami polskich stowarzyszeń bhp. Warszawa, dnia 10 lutego 2017 r.

  2017-02-18, Warszawa

  Zarząd Główny Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP w dniu 10 lutego br. zorganizował spotkanie robocze dotyczące konieczności wprowadzenia zmian w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy z póżn. zmianami.

 • Współpraca z UDT

  2016-12-30, Warszawa

  Rok 2016 dla Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP zakończył się działaniem, które będzie „owocować” w przyszłości. Reprezentacja Zarządu Głównego w dniu 29.12.2016 r. podpisała List Intencyjny z Urzędem Dozoru Technicznego w Warszawie

 • Posiedzenie ZG i Rady Stowarzyszenia - 7-8 grudnia 2016 Łódź

  2016-12-19, Warszawa

  W dniu 8 grudnia w Łodzi Zarząd Główny obradował nad sprawami organizacyjnymi Stowarzyszenia. Podczas obrad omówiono przebieg spotkań ze Stowarzyszeniem niemieckim VDSI oraz grupą ENSHPO, natomiast w dniu 9 grudnia odbyło się spotkanie przedświąteczne rady Stowarzyszenia

Dołącz do nas

 

Nasze oddziały


Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy liczy ponad 2500 członków w 38 oddziałach zlokalizowanych na terenie całej Polski.

Aby wstąpić do Stowarzyszenia skontaktuj się z oddziałem w swoim regionie.

Część z naszych oddziałów posiada własne strony internetowe, z których możesz uzyskać więcej informacji na temat ich działalności.


WYSZUKAJ ODDZIAŁ