Wybory Władz Naczelnych OSPSBHP - 17 kwietnia 2015 r., Ostrów Wielkopolski

17 kwietnia 2015 r. w Ostrowie Wielkopolskim Delegaci Zjazdu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP wybrali nowe Władze Naczelne na kadencję 2015-2019.

Prezesem Zarządu Głównego OSPSBHP wybrana została Elżbieta Bożejewicz. 


czytaj więcej
"Bezpieczeństwo pracy w przemyśle spożywczym i przetwórczym" - Koszalin, 22 maja 2015 r.
Seminarium odbędzie się 22 maja 2015 r. (piątek) w Koszalinie w Fundacji Oświatowej - Europejskie Centrum Edukacyjne przy ul. Tytusa Chałubińskiego 15.
Przedsięwzięcie jest współorganizowane przez Koszaliński Oddział Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP oraz Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie.
czytaj więcej
Zapraszamy do Radomia na Międzynarodową Konferencję
 
czytaj więcej
Powołanie Oddziału OSPSBHP w Tomaszowie Mazowieckim - 20 marca 2015 r.
W dniu 20.03.2015 r. w Tomaszowie Mazowieckim  członkowie Zarządu Głównego  spotkali się z miejscową grupą pracowników służby bhp. Na spotkanie przybyło 18 osób reprezentujących różne działy gospodarki. Inicjatorem spotkania był Piotr Kaczmarek v-ce Prezes ZG oraz miejscowy pracownik służby bhp Dariusz Bezata. 

czytaj więcej
Targi "BeHaPe" - Katowice, 11 marca 2015 r.

W dniu 11 marca 2015 roku w ramach XVII edycji  Targów Bezpieczeństwa, Higieny Pracy i Ochrony Przeciwpożarowej w Katowicach odbyła się konferencja „Mam świadomość – pracuję bezpiecznie”. Organizatorami wydarzenia byli: Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Oddział Katowice oraz Państwowy Śląski Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Katowicach.
czytaj więcej
Walne Zebranie w Częstochowie - 02 marca 2015 r.
W dniu 2 marca 2015 roku o godzinie 17:30, w drugim planowanym terminie, odbyło się Walne Zebranie Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Oddziału w Częstochowie. 

czytaj więcej
Wybory Władz Oddziału Starachowice - 27 lutego 2015 r.
W dniu 27.02.2015 r. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo -Wyborcze OSPSBHP oddziału Starachowice. W drodze ze spotkania w Rzeszowie na Walne Zebranie  przybył Marek Nościusz Prezes Zarządu Głównego. W wyborach uczestniczyły 22 osoby na 30 członków Oddziału. 
czytaj więcej
Wybory Władz OSPS BHP - Oddział Konin - 24 lutego 2015 r.
W dniu 24 lutego 2015 roku o godzinie 17:00 w świetlicy Szkoły Podstawowej nr 4 w Koninie przy ul. Błaszaka 4 odbyły się wybory władz OSPS BHP - oddział Konin.


 

czytaj więcej
Wybory Władz OSPS BHP - Oddział Piła, 20 lutego 2015 r.

W dniu 20.02.2015 r. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze OSPSBHP oddziału w Pile. W zebraniu uczestniczył Marek Nościusz Prezes Zarządu Głównego i kol. Ryszard Łubniewski – członek ZG OSPSBHP i Prezes Zarządu oddziału w Lesznie. W wyborach uczestniczyło 38 osób na 63 członków Oddziału. 


czytaj więcej
"Odpowiedzialność służby bhp za wypadki przy pracy" - Gdańsk, 25 lutego 2015 r.
W dniu 25 lutego 2015 roku w sali Urzędu Miasta Gdańska odbyło się szkolenie dla członków OSPSBHP o/Gdańsk "Odpowiedzialność Służby BHP za wypadki przy pracy oraz biezące zmiany w przepisach dotyczących profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami". Uczestniczyły w nim 84 osoby. Na szkolenie zaproszono przedstawicieli: FALCK MEDYCYNA oraz GDPM - Grupa Doradcza Prawno-Medyczna.

czytaj więcej
Konferencja "Programy wspierające poprawę bezpieczeństwa pracy w mikro i małych przedsiębiorstwach budowlanych" - Warszawa, 26 lutego 2015 r.
Państwowa Inspekcja Pracy - Główny Inspektorat Pracy, Związek Zawodowy "Budowlani", Zarząd Krajowy, Zarząd Okręgu Mazowieckiego oraz Zarząd Główny, Oddział Warszawa i Warszawa - Centrum Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP zapraszają na konferencję mającą na celu wymianę poglądów i doświadczeń z zakresu poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w mikro i małych firmach budowalnych. 

 

czytaj więcej
„Dobre praktyki w zakresie komunikacji na rzecz bezpieczeństwa i zdrowia w pracy”.
 

 KONFERENCJA „Dobre praktyki w zakresie komunikacji

na rzecz bezpieczeństwa i zdrowia w pracy”

5-6 marca 2015 r., Mikorzyn k. Konina

Zorganizowana przez oddział Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP w Koninie, Centralny Ośrodek Szkolenia OSPSBHP w Kaliszu oraz Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawaczy w Warszawie w ramach społecznej kampanii informacyjnej pn. „Podziel się bezpieczeństwem  - promuj „dobre praktyki”.

czytaj więcej
XVII Targi Bezpieczeństwa, Higieny Pracy i Ochrony Przeciwpożarowej "BeHaPe 2015"
 
czytaj więcej
Posiedzenie Zarządu Głównego - Kraków, 6-7 lutego 2015 r.
  
Pierwsze posiedzenie Zarządu Głównego wraz z Radą Prezesów, Przewodniczącymi Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego było ważnym wydarzeniem, związanym ze służbą BHP. Znamienici Goście, ciekawe prelekcje oraz plany na rok 2015 stanowiły główny temat spotkania.
 
czytaj więcej
Walne zebranie sprawozdawczo - wyborcze Oddział Radom - 4.02.2015 r.

W dniu 4 lutego 2015 r. w Auli Wyższej Inżynierskiej Szkoły Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze OSPS BHP Oddział Radom.

czytaj więcej
List intencyjny
 *** LIST ITNENCYJNY FALCK MADYCYNA sp. z o.o - ZARZĄD GŁÓWNY OSPSBHP ***
czytaj więcej
"Warunki środowiska pracy, a zdrowie pracowników" - Wałbrzych, 9-10 czerwca 2015 r.
W dniach 9-10 czerwca 2015 roku odbędzie się II OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA "Warunki środowiska pracy, a zdrowie pracowników".
Serdecznie zapraszamy. Szczegółowe informacje w załączeniu...
czytaj więcej
Koalicja Bezpieczni w Pracy i Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP podpisały porozumienie o współpracy - Warszawa 14.01.2015 r.
Koalicja Bezpieczni w Pracy, skupiająca firmy CWS-boco, PW Krystian, Lafarge, TenCate Protective Fabrics oraz Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP, które jest organizacją zrzeszającą specjalistów BHP w całej Polsce podpisały dnia 14 stycznia 2015 roku  w  siedzibie OSPSBHP w Warszawie przy ul. Czackiego porozumienie o współpracy merytorycznej...czytaj więcej
Przedświąteczne spotkanie członków Oddziału OSPS BHP w Starachowicach, 19 grudnia 2014 r.
Były kolędy, wigilijne potrawy, koleżeńskie rozmowy i życzenia przy łamaniu się opłatkiem. W takiej świątecznej atmosferze upłynęło ostatnie w tym roku zebranie członków starachowickiego oddziału OSPSBHP, zorganizowane po raz kolejny w murach klasztoru cystersów w Wąchocku.
czytaj więcej
Spotkanie członków OSPS BHP w Radomiu, 11 grudnia 2014 r.
W dniu 11 grudnia 2014 roku radomscy behapowcy  spotkali się na podsumowującym mijający rok szkoleniu pn. "Dobra komunikacja elementem bezpiecznej pracy".  W spotkaniu uczestniczyło 70 osób w tym Prezes ZG OSPSBHP Marek Nościusz, przedstawiciele Państwowej Inspekcji Pracy: Andrzej Mazurek i  Jerzy Weremczuk oraz Pani Izabela Niedziela, przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej Robert Muszyński oraz Konrad Neska. Licznie odwiedzili nas przedstawiciele sąsiednich oddziałów OSPS BHP w Lublinie, Starachowicach oraz Warszawy Centrum.
czytaj więcej
***FOTORELACJA***PODSUMOWANIE ROKU 2014***WIGILIA***Łańcut - 5 grudnia 2014 r.
 
czytaj więcej
Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze w Oddziale Lublin, 21 listopada 2014 r.
W dniu 21 listopada 2014 r. w Lublinie odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo- Wyborcze Członków OSPS BHP  Oddział Lublin.
W wyborach uczestniczyło 19 osób. Na Przewodniczącego zebrania został wybrany Kol. Andrzej Brygoła, zaś protokolantem Koleżanka Alicja Kacprzyk. Ustępujący Zarząd uzyskał 100% absolutorium od uczestników Walnego Zebrania. 

 
czytaj więcej
*** 95-lecie Państwowej Inspekcji Pracy *** Gdańsk, 20 listopada 2014 r.
Uroczystości  w Dworze Artusa w Gdańsku:
Laureaci Konkursu „Najaktywniejszy Pracownik Służby BHP”
oraz wręczenie medali z okazji 95-lecia Państwowej Inspekcji Pracy.  

czytaj więcej
"Transport wewnątrzzakładowy" - szkolenie członków o/Gdańsk, 26 listopada 2014 r.
W dniu 26 listopada 2014 r. członkowie o/ Gdańsk uczestniczyli   w  szkoleniu:  „Transport wewnątrzzakładowy”  zorganizowanym przy współudziale Okręgowej Inspekcji Pracy w Gdańsku oraz Urzędu Dozoru Technicznego. Szkolenie odbyło się w sali Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku – obecnych było 76 osób. 
czytaj więcej
Wybory Władz OSPS BHP - Oddział Toruń, 19 listopada 2014 r.


W dniu 19 listopada 2014 r. w Toruniu odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP Oddział Toruń, na którym mieliśmy zaszczyt gościć Prezesa Zarządu Głównego OSPS BHP Marka Nościusza. Dla naszych koleżanek i kolegów to swoista reaktywacja Oddziału. Zaczynamy działać pełni zapału, z nowymi pomysłami i członkami stowarzyszenia ! 

 


 
czytaj więcej
„Komunikacja, a bezpieczeństwo pracy" - Piła, 21 listopada 2014 r.
W dniu 21 listopada 2014 roku w siedzibie Wyższej Szkoły Biznesu w Pile odbyła się konferencja „Komunikacja, a bezpieczeństwo pracy”. Konferencja wpisuje się w kampanię społeczną „Dobra komunikacja elementem bezpiecznej pracy”, której koordynatorem jest Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie. Organizatorem konferencji  był oddział OSPSBHP  w Pile przy  współpracy z CIOP – Państwowym Instytutem Badawczym, Okręgowym Inspektoratem Pracy w Poznaniu – Oddział w Pile.

czytaj więcej
Współpraca OSPSBHP z Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie - Warszawa 3.11.2014 r.
 
czytaj więcej
Współpraca międzynarodowa OSPS BHP Słowacja 27-28.10.2014 r.
W dniach 27-28 października 2014 r. w miejscowościach Bojnice i Previdza- Słowacja  doszło do spotkania OSPSBHP  z  ogólnokrajową organizacją  Ochrony Bezpieczeństwa Zdrowia przy Pracy  i Ochrony Przeciwpożarowej (BOZPO- Spolocna Vizia S.O) w Słowacji. 

czytaj więcej
"Dobre praktyki BHP" - wyróżnienie - Radom 21.10.2014 r.
 

W dniach 18 -19 września 2014 w Warszawie odbył się III Kongres Służby BHP, na którym firma Imperial Tobacco Polska Manufacturing  S.A. z siedzibą w Radomiu zajęła I miejsce w konkursie „Dobre praktyki BHP” za działania na rzecz kształtowania kultury bezpieczeństwa pracy w miejscu pracy.
czytaj więcej
Spotkanie w oddziale Koszalin - 17.10.2014 r.
17 października 2014 r. w Państwowej Inspekcji Pracy w Koszalinie odbyło się kolejne spotkanie OSPSBHP oddziału Koszalin. Tym razem poświęcone było tematyce badań wypadków przy pracy i prewencji powypadkowej w kontekście dokonywania oceny ryzyka zawodowego.

czytaj więcej
BAL BEHAPOWCA w oddziale kaliskim - 10.10.2014 r.


Zgodnie z zapowiedziami w znanej społeczeństwu behapowskiemu w Polsce BOROWIANCE w Ostrowie Wlkp. w dniu 10.10. 2014 r. odbył się bal behapowca. Bal organizowały oddziały kaliski, leszczyński i sieradzki. Uczestniczyli również koledzy z oddziału konińskiego. 

czytaj więcej
III Regionalne Seminarium BHP woj. pomorskiego - Łeba 10-11 października 2014 r.
W ramach tegorocznej kampanii CIOP-PIB “Dobra Komunikacja Elementem Bezpiecznej Pracy” dnia 10 października rozpoczęła się główna część seminarium pod roboczym tytułem - „Narzędzia Komunikacji Wewnętrznej Ważnym Elementem Bezpiecznej Pracy w Organizacji”. Organizatorami tego działania były oddziały Słupsk i Gdańsk Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. 

 

 
czytaj więcej
POLPHARMA Starogard Gdański „Stres w pracy? Nie dziękuję!”.
 W dniu 1 października 2014 r. z inicjatywy Korporacyjnej Służby  BHP  Zakładów Farmaceutycznych Polpharma S.A. w Starogardzie Gdańskim  odbyła się konferencja  „Stres w pracy? Nie dziękuję!”.  
czytaj więcej
III KONGRES SŁUŻBY BHP - Warszawa 18-19 września 2014 r.
czytaj więcej
26 września 2014 – Obchody Jubileuszu 20-lecia Oddziału OSPSBHP we Wrocławiu
Oddział OSPS BHP we Wrocławiu ma swoją dwudziestoletnią historię.

Został powołany uchwałą ZG OSPSBHP w grudniu 1993 r. jednak do rejestru sądowego został wpisany dopiero w styczniu 1994 r. Z tego też względu obchody Jubileuszu 20-lecia oddziału  przypadły na rok bieżący. Zbiegły się z obchodami Dnia Pracownika Służby BHP, ustanowionego na dzień 19 września.

czytaj więcej
Plenarne spotkanie członków o/Leszno - 25 września 2014 r. - METALPLAST LOB S.A.
W dniu 25 września 2014 r. w sali METALPLAST LOB S.A. odbyło się plenarne spotkanie członków OSPS BHP oddziału leszczyńskiego. Program przewidywał omówienie spraw dotyczących zatrudniania osób niepełnosprawnych, przebiegu III Kongresu służby BHP oraz wyróżnienia członków Oddziału dyplomami uznania z okazji Dnia Pracownika Służby BHP. 
 
czytaj więcej
Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze Rzeszów - 22 sierpnia 2014 r.
 

Dnia 22 sierpnia 2014 r. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Członków o/Rzeszów. W zebraniu założycielskim (w dn. 24.09.2010 r.) udział wzięło 15 osób - obecnie oddział liczy 90 członków.

czytaj więcej
WYJAZD STUDYJNY -„Dobra komunikacja elementem bezpiecznej pracy” - 10-13 lipca 2014 r. - LITWA


W dniach 10 – 13 lipca 2014r. odbył się wyjazd studyjny na Litwę pod nazwą „Dobra komunikacja elementem bezpiecznej pracy” zorganizowany w ramach ogólnopolskiej kampanii społecznej koordynowanej przez Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy. Organizatorem tego przedsięwzięcia były oddziały Olsztyn, Katowice i Piła Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Zarząd Główny OSPS BHP. Wyjazd cieszył się dużym zainteresowaniem i wzięło w nim udział ponad 70 osób, wśród których byli członkowie wielu oddziałów OSPS BHP, a także przedstawiciele  Centralnego Instytutu Ochrony Pracy - PIB, Polskiego Zrzeszenia Producentów Dystrybutorów Środków Ochron Indywidualnych, AKALA FARAONE oraz PPUiH ARIS.
czytaj więcej
Posiedzenie Zarządu Głównego - WROCŁAW 26-27 czerwca 2014 r.W dniach 26 i 27 czerwca 2014 r. z inicjatywy Zarządu Głównego przy wsparciu Pana Janusza Krasonia Dyrektora Ośrodka Szkoleniowego Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu w tym,  że Ośrodku odbyło się posiedzenie ZG z udziałem Liderów BHP wytypowanych przez Oddziały.

 W spotkaniu uczestniczyło 35 osób. Celem spotkania było przedyskutowanie potrzeby powołania samorządu zawodowego pracowników służby bhp.
czytaj więcej
*** Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Warszawa-Centrum - 4 czerwca 2014 r. ***
 
W  dniu 4 czerwca 2014 r. w sali Warszawskiej Izby Skarbowej odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze członków Oddziału Warszawa - Centrum OSPSBHP, oddziału który powstał w 2010 roku. 
czytaj więcej
*** Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze w Oddziale Sieradz - 2 czerwca 2014 r. ***
 W dniu 2 czerwca 2014 roku odbyło się Walne Zebranie Członków OSPS BHP Oddział w Sieradzu, którego celem było podsumowanie mijającej kadencji, udzielenie absolutorium Zarządowi oraz dokonanie wyboru nowych władz Oddziału. W zebraniu uczestniczył przedstawiciel Zarządu Głównego OSPSBHP Vice Prezes ZG Pan Piotr Kaczmarek.    
czytaj więcej
RELACJA Z RADOMIA
czytaj więcej
Światowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków Przy Pracy i Chorób Zawodowych
Po raz pierwszy w Sieradzu w dniu 25 kwietnia 2014 r. w Sali konferencyjnej Urzędu Miasta obchodzono Światowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków Przy Pracy i Chorób Zawodowych.Organizatorem konferencji było Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP Oddział w Sieradzu pod  honorowym patronatem Prezydenta Miasta Sieradza Pana Jacka Walczaka.
czytaj więcej
MTP SAWO 2014
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP podobnie, jak w roku 2010 i 2012 przygotowało stoisko targowe, które przede wszystkim pełniło funkcję punktu konsultacyjnego.czytaj więcej
Walne Zebranie Członków Oddziału Kalisz 28.03.2014 r.

W dniu 28.03.2014 r. w Ostrowie Wielkopolskim  odbyło się Zwyczajne Walne Zebranie sprawozdawczo wyborcze oddziału kaliskiego. Wśród zaproszonych Gości byli Marek Nościusz prezes ZG OSPSBHP i nadinspektor Państwowej Inspekcji Pracy  Tomasz Kozłowski. 

 

Zebranie odbyło się w drugim terminie. Zebranie prowadził jako przewodniczący Piotr Kaczmarek...

czytaj więcej
Konferencja pt. „STANDARDY BHP – W PRAKTYCZNEJ REALIZACJI NA PLACU BUDOWY”
 W dniu 19.03. 2014 r. w siedzibie Związku Zawodowego „Budowlani” w Warszawie przy ul. Mokotowskiej 4/6 odbyła się konferencja pt. „STANDARDY BHP – W PRAKTYCZNEJ REALIZACJI NA PLACU BUDOWY” zorganizowana przez  Związek Zawodowy „Budowlani”, Zarząd Główny oraz Oddział Warszawa i Oddział Warszawa – Centrum OSPS BHP. 
czytaj więcej
POSIEDZENIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO OSPSBHP – 14 LUTY 2014 r. Będzin
 
Pierwsze posiedzenie Zarządu Głównego OSPSBHP z udziałem Rady Prezesów oraz Przewodniczącym Głównej Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego miało miejsce w dniu 14 lutego 2014 r. w Będzinie,  gospodarzem spotkania był oddział katowicki. 
czytaj więcej
Cyberzagrożenia - bezpieczne korzystanie z sieci
  W dniu 15.01.2014r. w Sali Warszawskiej Izby Skarbowej odbyło się szkolenie zorganizowane przez Zarząd Oddziału Warszawa Centrum OSPS BHP przy współpracy z Naukową i Akademicką Siecią Komputerową. Tematem spotkania były Cyberzagrożenia - bezpieczne korzystanie z sieci. 
czytaj więcej
SPOTKANIE13 grudnia br. SPOTKANIE OPŁATKOWE W ODDZIALE SŁUPSKIM – WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW
13 grudnia br. - w siedzibie Państwowej Inspekcji Pracy w Słupsku odbyło się Zwyczajne Walne Zebranie członków oddziału Słupsk, w którym uczestniczył kierownik PIP oddziału słupskiego Roman Giedrojć (były poseł RP i z-ca GIP), nadinspektor PIP Ryszard Ossowski oraz Prezes ZG Marek Nościusz.

            Spotkanie otworzył ustępujący Prezes oddziału słupskiego Jarosław Lenkiewicz witając wszystkich członków i zaproszonych gości. Następnie głos zabrał Pan Roman Giedrojć. W swoim wystąpieniu podkreślił trudną rolę służby bhp w obecnych czasach. Potem „oddał się” do dyspozycji członków oddziału odpowiadając na zawiłe pytania ze strony członków oddziału.

czytaj więcej
Jubileusz XX-lecia w Radomiu - 12 grudnia 2013 r.

12 grudnia 2013 r. w Resursie Obywatelskiej radomski oddział Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP uroczyście świętował  20-stą rocznicę powstania oraz jubileusz 60-lecia utworzenia służby BHP.
W tym wyjątkowym dniu dla radomskiego środowiska behapowskiego, wręczono wiele prestiżowych medali i dyplomów.
Marszałek Województwa Mazowieckiego Pan Adam Struzik wyróżnił oddział Pamiątkowym  Medalem PRO MASOVIA za całokształt działalności i wybitne przyczynienie się do rozwoju Mazowsza.
Z kolei Starosta Radomski Pan Mirosław Ślifirczyk wyróżnił oddział Medalem Zasłużony dla Powiatu Radomskiego.
Prezydent Miasta Radomia Pan Andrzej Kosztowniak również docenił działalność oddziału wyróżniając go za kształtowanie właściwych warunków pracy oraz społeczne zaangażowanie.

czytaj więcej
Zjazd 25 października 2013 r.
 Dnia 25 października 2013 r. odbył się Zjazd Nadzwyczajny Delegatów Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Ostrowie Wielkopolskim, którego celem było rozszerzenie składu Zarządu Głównego oraz nadanie tytułu członków honorowych osobom zgłoszonym przez zarządy oddziałów terenowych.

Zebranie otworzył Prezes Zarządu Głównego Marek Nościusz, a obrady Zjazdu prowadzili aktualni Wiceprezesi Stowarzyszenia – Piotr Pietras i Andrzej Nowak. Prezes Nościusz wyjaśnił, iż rozszerzenie składu Zarządu jest konieczne ze względu na obowiązki zawodowe dotychczasowych jego członków i konieczność rozłożenia pracy na większa liczbę osób. 

czytaj więcej
Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego w Warszawie
Członkowie oddziału Warszawa coraz intensywniej działają w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Ponad dwa lata temu powstał pomysł stworzenia bezpłatnego filmu szkoleniowego adresowanego głównie do przedstawicieli handlowych oraz innych osób korzystających służbowo z samochodów osobowych. Film miał zostać zrealizowany przez małe studio filmowe z udziałem znanych aktorów. Niestety kosztorys opiewał na ponad 45 tys zł i pomimo poszukiwania sponsorów, nie udało się przez 2 lata zdobyć funduszy na realizację pomysłu. Postanowiono zatem zrobić ten film własnymi siłami wykorzystując amatorskie kamery. Oto efekty działań kolegów z oddziału Warszawa.
czytaj więcej
Obchody Jubileuszu - Sala Kolumnowa przy Sejmie RP - Warszawa, 10 września 2013
 
czytaj więcej
Pokaż historię aktualności >>