Spotkanie przedstawicieli ZG OSPSBHP z kierownictwem Głównego Inspektoratu Pracy PIP

W dniu 5 sierpnia 2015 r. z inicjatywy prezesa ZG OSPSBHP, w siedzibie Głównego Inspektoratu Pracy Państwowej Inspekcji Pracy w Warszawie odbyło się spotkanie z kierownictwem GIP.

Zarząd Główny OSPSBHP reprezentowali: Elżbieta Bożejewicz, prezes oraz Józef Witczak i Piotr Kaczmarek wiceprezesi.

Ze strony kierownictwa Głównego Inspektoratu Pracy, udział w spotkaniu wzięli: Iwona Hickiewicz, Główny Inspektor Pracy, Małgorzata Kwiatkowska i Leszek Zając, zastępcy Głównego Inspektora Pracy oraz Zbigniew Kowalczyk, dyrektor Departamentu Prewencji i Promocji i Krzysztof Kowalik, dyrektor Departamentu Nadzoru i Kontroli.

Tematem spotkania były uzgodnienia stron w sprawie organizacji debaty środowiskowej służby bhp, zaplanowanej podczas Targów SAWO 2016. W najbliższym czasie rozpoczną się uzgodnienia szczegółowe programu paneli debaty.

Podczas spotkania, prezes Elżbieta Bożejewicz przedstawiła  plan pracy ZG OSPSBHP, który przez Główną Inspektor Pracy został przyjęty z pełną aprobatą i zapewnieniem szerokiej współpracy w realizacji wspólnych przedsięwzięć.

czytaj więcej
KOMUNIKAT!
W dniu 3 sierpnia 2015 roku,
podczas plenarnego posiedzenia Rady Ochrony Pracy przy Sejmie RP,
Elżbieta Bożejewicz, prezes ZG OSPSBHP,
otrzymała nominację na Członka Rady Ochrony Pracy.
Akt nominacji wręczyła Małgorzata  Kidawa-Błońska, Marszałek Sejmu RP. czytaj więcej
Praca nad projektem Ustawy Samorząd zawodowy - Kraków, 17 lipca 2015
 

W dniu 17 lipca 2015 r. w Krakowie odbyło sie robocze spotkanie zespołu pracującego nad projektem Ustawy – Samorząd Zawodowy Pracowników Służby BHP”. 
Zespół omówił dotychczasowe zaawansowanie prac nad projektem „Ustawy i Statutu Izby”. Zwrócono uwagę nad potrzebą podkreślenia w sposób przejrzysty zadań samorządu
zawodowego ale i obowiązków jej członków. Ustalono dalszy harmonogram prac nad projektem. 

czytaj więcej
Współpraca Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP z Urzędem Dozoru Technicznego - Warszawa, 17 czerwca 2015
W dniu 17 czerwca 2015 r. w siedzibie Głównego Urzędu Dozoru Technicznego w Warszawie, odbyło się spotkanie przedstawicieli ZG OSPSBHP z przedstawicielami  kierownictwa UDT. Zarząd Główny reprezentowali: Elżbieta Bożejewicz, prezes ZG OSPSBHP oraz Grzegorz Szałas członek ZG OSPSBHP. W spotkaniu udział wzięli Angelika Markowska-Karolczuk, dyrektor Biura Prezesa Głównego Urzędu Dozoru Technicznego oraz Maciej Zagrobelny, kierownik Wydziału Promocji Bezpieczeństwa Technicznego i Szkoleń. Tematem rozmów była współpraca oddziałów OSPSBHP z terenowymi oddziałami UDT w zakresie upowszechniania wiedzy dotyczącej technicznego bezpieczeństwa pracy. 
czytaj więcej
Seminarium pt. „Bezpieczeństwo pracy w przemyśle spożywczym i przetwórczym” - Koszalin, 22 maja 2015

W dniu 22 maja 2015 r. w Fundacji Oświatowej Europejskiego Centrum Edukacyjnego w Koszalinie Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP Oddział Koszalin zorganizowało we współpracy z Centralnym Instytutem Ochrony Pracy – Państwowym Instytutem Badawczym w Warszawie Seminarium pt. „Bezpieczeństwo pracy w przemyśle spożywczym i przetwórczym”. W wydarzeniu wzięło udział 117 osób.

czytaj więcej
DELEGACJA OSPSBHP NA KONFERENCJI W SŁOWACJI - Bojnice, 20-22 maja 2015
    W Bojnicach na Słowacji w dniach 20-22.05.215 r. odbyła się Międzynarodowa Konferencja- „Bezpieczne stanowisko pracy”. W konferencji na zaproszenie prezesa Jana Donica reprezentującego Słowacką organizację Ochrony Bezpieczeństwa Zdrowia przy Pracy i Ochrony Przeciwpożarowej (BOZPO – Spolocna Vizia S.O), OSPSBHP reprezentowali: Andrzej Brygoła (O. Lublin), Antoni Niemiec, Zbigniew Strączek (obaj O. Rzeszów). Uczestnikami konferencji oprócz polskiej delegacji byli między innymi przedstawiciele rządów  Słowacji i Czech na szczeblu ministerialnym, Inspektoratów Pracy Słowacji i Czech, prezydent Międzynarodowej Organizacji Bezpieczeństwa i Zdrowia Richard Habgood z Wielkiej Brytanii oraz  producenci i usługodawcy branżowi ze Słowacji i Francji.
czytaj więcej
Konferencja „Za naszą przyszłość bez azbestu – za przyszłość BHP” - Budapeszt, 11-13 maja 2015

W dniach 11-13.05.2015 r. odbyła się w Budapeszcie Konferencja organizowana we współpracy z Uniwesytetetem Techniczno Ekonomicznym w Budapeszcie, Stowarzyszenia specjalistów ds. BHP oraz Węgierskiego Stowarzyszenia ds.Eliminacji Azbestu. Tematem przewodnim konferencji była dyskusja  odnośnie ważności i priorytetowości  usuwania azbestu a także  omówienie innych aktualnych problemów związanych z Bezpieczeństwem i Higiena Pracy.
Zaproszenie dla delegacji Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Bezpieczeństwa i Higieny Pracy wystosowała Vice minister Baranyiné Kabai Erzsébet z Departament ds. Realizacji Projektów w Ministerstwie Gospodarki Narodowej oraz Stowarzyszenia specjalistów ds. BHP  i Węgierskiego Stowarzyszenia ds. Eliminacji Azbestu.

czytaj więcej
Międzynarodowa konferencja "PODZIEL SIĘ BEZPIECZEŃSTWEM" Radom, 7-8 maja 2015
 W dniach 7 i 8 maja 2015 r. w Radomiu odbyła się realizowana w ramach ogólnopolskiej kampanii "Podziel się bezpieczeństwem. Promuj dobre praktyki BHP" koordynowanej prze Centralny Instytut Ochrony Pracy - PIB międzynarodowa konferencja  poświęcona promocji dobrych praktyk na rzecz bezpieczeństwa i ochrony zdrowia i życia w środowisku pracy. Organizatorem konferencji był radomski oddział Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP wraz z Centralnym Instytutem Ochrony Pracy – PIB.

Konferencję poprzedziło wręczenie nagród dla laureatów Powiatowego Konkursu Plastycznego „Bezpieczna praca przyszłości” organizowanego przez Okręgową Inspekcję Pracy w Warszawie, Młodzieżowy Dom Kultury im. Heleny Stadnickiej w Radomiu i Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służb Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Oddział w Radomiu

czytaj więcej
Pierwsze posiedzenie Zarządu Głównego w nowym składzie - Radom, 6 maja 2015

W przeddzień Miedzynarodowej konferencji "Podziel się bezpieczeństwem" tj. w dniu 6 maja 2015 r. w Radomiu odbyło się pierwsze posiedzenie Zarządu Głównego OSPSBHP w nowym składzie. 
Głównym tematem posiedzenia było zaplanowanie i omówienie działań do końca roku 2015 z uwzględnieniem wcześniej zgłoszonych wniosków z oddziałów OSPSBHP, a także rozpoczętych projektów i zobowiązań podjętych przez poprzedni ZG. 

czytaj więcej
Pokaż historię aktualności >>