ul. T. Czackiego 3/5, 00-043 Warszawa

Posiedzenie Rady Stowarzyszenia w Radomiu - 7 grudnia 2018

2018-12-19

7 grudnia 2018 r. w Radomiu odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia, które tradycyjnie miało charakter przedświąteczny. W spotkaniu udział wzięło ok. 70 członków z 34 oddziałów OSPSBHP, a także przedstawiciel CIOP-PIB, Partnerzy Wspierający działalność OSPSBHP (Ejendals AB, FARAONE AKALA, ITURRI, FILTER SERVICE) oraz dodatkowo zaproszeni producenci środków ochrony pracy (3M Poland, PW KRYSTIAN, PROTEKT, SUNDOOR, CERVA Polska, PW ELMAR).

Podczas posiedzenia Radosław Pych, skarbnik ZG przedstawił sytuację finansową oraz udzielił kilka wskazówek w zakresie prawidłowego prowadzenia przez oddziały dokumentacji finansowej. Elżbieta Bożejewicz, prezes ZG OSPSBHP zaprezentowała działalność ZG w 2018 r. oraz plan pracy na rok 2019, który został uchwalony 6 grudnia podczas posiedzenia Zarządu Głównego. Rok 2018 obfitował w wiele wydarzeń, które wiązały się z dużym zaangażowaniem członków ZG.

W planie pracy znalazł się wyjazd studyjny do Sewilli, organizowany wspólnie z Partnerem Wspierającym ITURRI GROUP. Termin wyjazdu zaplanowany jest na maj 2019 r. Ponadto Zarząd Główny podejmuje organizacje III Ogólnopolskiego Forum Służby BHP, który tradycyjnie przewidziany jest na początku października 2019, zaplanowano też 10 maja 2019 r. Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy, który odbędzie się w Toruniu. Do końca marca 2019 r. zostanie opracowany jeden wspólny kalendarz wydarzeń organizowanych w 2019 r. przez OSPSBHP a także przy współudziale Partnerów opracowany zostanie pakiet edukacyjny, który zostanie zaproponowany do realizacji w oddziałach OSPSBHP.

Ponadto kontynuowany będzie rozpoczęty projekt „System Kształcenia Ustawicznego”, który stanie się narzędziem do rozwoju kadr zrzeszonych w OSPSBHP. Obecnie powołana grupa osób, będących członkami OSPSBHP, którzy pracują w dużych korporacyjnych firmach (EthosEnergy, GKN Driveline, Faurecja Wałbrzych, Trakcja PRKI, BUDIMEX), rozpoczęła przygotowanie założeń do projektu. Kluczem do jakości naszej pracy jest ustawiczne kształcenie i doskonalenie w dziedzinie efektywnej ochrony człowieka w procesach pracy – poznanie i zrozumienie nowych środków technicznych i organizacyjnych jak również sposobów i form kształtowania pożądanych postaw pracujących. System Kształcenia Ustawicznego oparty będzie na standardach krajów członkowskich ENSHPO a także na ich systemach zarządzania BHP. Każdy uczestnik SKU będzie miał możliwość potwierdzenia kompetencji poprzez udział w wewnętrznym egzaminie sprawdzającym wiedzę i umiejętności, będzie zachęcany do okresowego wykazania się doświadczeniem zdobytym w swojej pracy oraz wysiłkiem na rzecz kształcenia ustawicznego. Stowarzyszenie zapewni platformę na której członkowie będą mogli indeksować swoje osiągnięcia.

Projekt Systemu Kształcenia Ustawicznego będzie też konsultowany z Partnerami organizacji zrzeszonych w ENSHPO. Pierwszą organizacją, z którą ZG OSPSBHP rozpocznie współpracę będzie organizacja niemiecka VDSI. 15 listopada 2018 r. odczas spotkania w ramach Współpracy Polsko -Niemieckiej w Görlitz, Elżbieta Bożejewicz, prezes ZG OSPSBHP oraz prof. Ralf Gierke, wiceprzewodniczący VDSI, prezes zarządu ENSHPO, ustalili zasady współpracy, której celem będzie wypracowanie standardu pracy służby bhp wspólne dla obydwu krajów.

Podczas posiedzenia Rady Stowarzyszenia Partnerzy Wspierający wyróżnili dyplomami uznania oddziały oraz prezesów oddziałów, którzy poprzez aktywną działalność wspólnie organizowali szkolenia, konferencje, seminaria czy konkursy.

Wioletta Klimaszewska, kierownik Pracowni Komunikacji Społecznej w Ośrodku Promocji i Wdrażania CIOP-PIB zaprezentowała działania CIOP-PIB, w których wzięła znaczna część oddziałów OSPSBHP a także przedstawiła założenia nowych kampanii, koordynowanych przez CIOP-PIB.

Zarząd Główny podczas posiedzenia 6 grudnia podjął kilka uchwał porządkowych, w tym likwidację oddziału w Stargardzie, podwyżkę składki członkowskiej z 8 zł na 10 zł miesięcznie, wyraził zgodę na organizację kolejnego, branżowego oddziału w Katowicach.

Po posiedzeniu Rady Stowarzyszenia uczestnicy wzięli udział w sztuce „Szalone nożyczki” granej na deskach teatru w Radomiu. Dzięki Zarządowi Oddziału w Radomiu w fabule sztuki pojawiły się detale związane z bezpieczeństwem.