ul. T. Czackiego 3/5, 00-043 Warszawa

Platforma rozwoju i kariery dla członków OSPSBHP

2017-12-18

Platforma rozwoju i kariery dla członków Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy to temat, o którym dyskutowali przedstawiciele ZG OSPSBHP i GI GROUP. Spotkanie miało miejsce 1 września w siedzibie Zarządu Głównego w Warszawie.

Osoby obecne na spotkaniu: Elżbieta Bożejewicz Prezes Zarządu Głównego OSPSBHP; Józef Witczak Wiceprezes Zarządu Głównego OSPSBHP; Monika Wieczorek Koordynator i Szef Projektu (członek oddziału katowickiego); Antonio Carvelli Członek Zarządu, Country Manager GI Group; Katarzyna Syrówka Sales & Marketing Director, Training Division GI Group.

W ramach rozwoju działalności Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP                      i realizowania założeń statutowych przedstawiciele Stowarzyszenia podjęli pracę nad przygotowaniem stworzenia platformy kariery i rozwoju dla członków Stowarzyszenia. Z uwagi na wielkość i innowacyjność przedsięwzięcia do rozmowy na ten temat zaproszona została firma świadcząca usługi na rzecz rozwoju rynku pracy o międzynarodowym zasięgu i wieloletnim doświadczeniu.

Firma GI Group prowadzi działalność w zakresie czasowego i stałego zatrudnienia, wyszukiwania          i selekcji, doradztwa i szkoleń HR, a także w zakresie usług komplementarnych.

  Po wzajemnym przedstawieniu i omówieniu zakresu działalności obu partnerów spotkania zaprezentowana została wizja współpracy Stowarzyszenia z firmą GI Group

Zaproponowany obszar współpracy:  

  • wzajemna pomoc w realizacji wytyczonych celów obu stron spotkania
  • ze strony Stowarzyszenia oczekiwania wobec współpracy z firmą opierałyby się na stworzeniu platformy, która dawałaby nowe możliwości członkom Stowarzyszenia w znalezieniu pracy i rozwoju kariery oraz w dalszej perspektywie wdrożenie poprzez działanie platformy rozwiązań z zakresu szkoleń np. managerskich, z efektywności osobistej (w ramach szkoleń miękkich) oraz specjalistycznych
  • realizacja szkoleń wstępnych i okresowych przez Centralny Ośrodek Szkolenia w Kaliszu zleconych przez GI Group  

Omówienie realizacji projektu- strony ustaliły:

  • termin rozpoczęcia realizacji projektu (3-4 październik 2017 podczas I Ogólnopolskiego Forum Pracowników Służby BHP w Warszawie w zakresie przedstawienia projektu, wstępnej szaty graficznej i zasad działania platformy);
  •  termin aktywacji strony www (01.01.2018 r.) w zakresie kariery;
  • termin aktywacji strony www (01.01.2019 r.) w zakresie rozwoju .

Ponadto, zaproponowano firmie GI Group udział w I Ogólnopolskim Forum Pracowników Służby BHP w Warszawie w dniach 3-4 października 2017 r. jako partnera wspierającego.                         

W najbliższym czasie strony podpiszą stosowna umowę o wzajemnej współpracy.