ul. T. Czackiego 3/5, 00-043 Warszawa

Ostatnie posiedzenie Zarządu Głównego w kadencji 2015-2019

2019-10-15

W dniu 26 marca 2019 r. w siedzibie Zarządu Głównego OSPSBHP odbyło się ostatnie w tej kadencji posiedzenie jego członków. Tematem wiodącym było omówienie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego OSPSBHP za rok obrotowy.

W spotkaniu udział wzięły księgowe biura rachunkowego obsługującego Zarząd Główny i oddziały OSPSBHP nie posiadające osobowości prawnej. Nie było by w tym nic dziwnego gdyby nie fakt dokonanych zmian w ustawie o rachunkowości (Art. 45 Ustawy), w której  wprowadzono obowiązek sporządzania sprawozdania finansowego w formie elektronicznej, opatrzonego podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Wszystko odbyło się bezproblemowo.

Członkowie ZG OSPSBHP omówili również logistykę organizacji Zjazdu, zaplanowanego na 10 maja br. w Toruniu oraz podjęli uchwały niezbędne do funkcjonowania OSPSBHP, w tym o powołaniu nowego oddziału OSPSBHP w Katowicach „Przemysł-Górnictwo”.

Na zakończenie spotkania Elżbieta Bożejewicz, prezes ZG OSPSBHP podziękowała członkom ZG za współpracę w mijającej kadencji.