ul. T. Czackiego 3/5, 00-043 Warszawa

Lider Bezpieczeństwa Technicznego 2017

2018-05-29

W dniu 23 maja br. w hotelu Mazurkas w Ożarowie Mazowieckim odbyła się gala wręczenia tytułów Lidera Bezpieczeństwa Technicznego – czyli inicjatywy Urzędu Dozoru Technicznego, honorującej organizacje wyróżniające się w skali kraju wysokim standardem bezpieczeństwa technicznego.

Głównym celem rankingu jest popularyzowanie działalności na rzecz bezpieczeństwa urządzeń technicznych poprzez wyróżnienie tych firm i instytucji, które wykazują szczególną dbałość o bezpieczeństwo eksploatacji urządzeń, środowisko i bezpieczeństwo ludzi, w obszarze związanym z urządzeniami i systemami technicznymi.

W tegorocznej edycji rankingu LBT ocenione zostały firmy i instytucje w następujących kategoriach:

  1. Przedsiębiorstwo zajmujące się projektowaniem, wytwarzaniem, instalacją, eksploatacją, naprawą i modernizacją urządzeń technicznych,
  2. Instytucje i stowarzyszenia,
  3. Jednostki badawczo - rozwojowe oraz szkoły wyższe.

Łącznie do rankingu przystąpiło ponad 140 firm i instytucji. W każdej z kategorii przyznano tytuł Lidera Bezpieczeństwa Technicznego 2017. Zwycięzcy otrzymali statuetkę „Lidera Bezpieczeństwa Technicznego" w danej kategorii. Ponadto, biorąc pod uwagę ilość i rodzaj nadesłanych zgłoszeń, Kapituła rankingu zdecydowała się, wyróżnić 4 firmy/ instytucje w każdej z kategorii, które kolejno uzyskały największą liczbę punktów, przyznając im dyplom uznania wysokiego standardu bezpieczeństwa technicznego. Wśród wyróżnionych w kategorii „Instytucja/Stowarzyszenie”  znalazło się Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP, które podczas gali wręczenie wyróżnień reprezentowane było przez wiceprezesa Zarządu Głównego Andrzeja Nowaka.

Następnego dnia tj. 24 maja odbyła się V Konferencja Urzędu Dozoru Technicznego „Nauka, technika, przemysł – technologie dla bezpieczeństwa publicznego”. Konferencja objęta była honorowym patronatem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii.