ul. T. Czackiego 3/5, 00-043 Warszawa

Bezpiecznie od początku - wyjazd studyjny do Szwecji

2017-06-16

W dniach 6-10 czerwca odbył się wyjazd studyjny do Szwecji, którego organizatorem był ZG OSPSBHP. Wyjazd połączony był z międzynarodową konferencją „Bezpiecznie od początku”, wpisującą się w ogólnopolską kampanię „Bezpiecznie od początku” koordynowaną przez CIOP-PIB.

Współorganizatorem w organizacji międzynarodowej konferencji była Firma EJENDALS AB z siedzibą w Leksand (Szwecja) oraz Centralny Instytut Ochrony Pracy-PIB.

W wyjeździe wzięło udział 57 osób reprezentujących służbę bhp, członków oddziałów OSPSBHP w Katowicach, Radomiu, Olsztynie, Słupsku, Wrocławiu, Szczecinie, Poznaniu, Gdańsku, Warszawie, Warszawie Centrum, Kielcach, Starachowicach, Lublinie, Toruniu a także reprezentanci Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie, Sieci Ekspertów powołanych przy CIOP-PIB oraz osoby nie zrzeszone. Wyjazd uczestników odbył się  promem, który płynął z Gdańska do Nynäshamn a dalej uczestnicy jechali autokarem. Po drodze była możliwość zobaczenia Sztokholmu, Dalarny (miejsca powstania słynnego na cały świat konika z Dalarny). Miejscem docelowym był hotel  Åkerblads  w Tällberg,  niedaleko Leksand, gdzie mieści się siedziba firmy Ejendals AB.

W dniu 8 czerwca od godzin rannych odbyła się wizyta techniczna w siedzibie Ejendals AB.

 Ejendals to szwedzka firma, która od pokoleń specjalizuje się w rozwoju, produkcji i sprzedaży wysokiej jakości produktów chroniących dłonie i stopy. Ponad 100-letnie doświadczenie w zakresie ochrony stóp oraz 68-lat doświadczenie w ochronie rąk daje możliwość na rozwijanie działań i współpracy z służbami bhp oraz zakładami w oparciu o koncepcję bezpieczeństwa Firmy Ejendals. Główne marki produktów to rękawice ochronne TEGERA® i obuwie bezpieczne JALAS®.

Po przywitaniu przez członków zarządu firmy, uczestnicy mieli okazję zobaczyć ergonomiczne stanowiska w biurach firmy. Zaciekawienie wzbudziły biurka, których wysokość może być regulowana za pomocą przycisku. Pracownik zatrudniony przy pracy biurowej może w dowolnej chwili wykonywać pracę w pozycji siedzącej a także w pozycji stojącej. W siedzibie firmy wydzielono również stanowiska pracy, w których użycie materiałów dźwiękochłonnych zapewnia komfort pracy podczas  prowadzenia przez pracowników rozmów. Podczas wizyty w zakładzie, duże zainteresowanie wzbudziło bezpieczeństwo pracy w magazynach wysokiego składowania.  Poprzez zastosowanie prostych rozwiązań takich jak półkulowe lustra zapewniające widoczność z każdej strony czy przyklejenie przy wjazdach pomiędzy regałami kartek koloru czerwonego i zielonego zapewniających prawidłowe poruszanie się wózków widłowych można w sposób nie wymagający większego nakładu finansowego zapewnić prawidłowe bezpieczeństwo dla pracujących. Większość stosowanych wózków posiada wyposażenie elektroniczne a rozwożenie produktów odbywa się według zaprogramowanego harmonogramu. Na monitorze ekranowym będącym wyposażeniem wózka, operator widzi poszczególne operacje i miejsca, do których dany produkt ma być dowieziony. Uczestnicy wizyty technicznej mogli też zapoznać się z laboratoryjnym badaniem odporności rękawic, produkowanych przez firmę,

Po obiedzie rozpoczęła się międzynarodowa konferencja pn.”Bezpiecznie od początku”. Otwarcia konferencji dokonali Arkadiusz Płaskowicki, regionalny dyrektor sprzedaży oraz Elżbieta Bożejewicz, prezes ZG OSPSBHP. Po krótkiej prezentacji koncepcji firmy Ejendals w obszarze bezpieczeństwa pracy, głos zabrała Lia Ingels – Safety Representative AT Ejendals AB (odpowiednik naszego przedstawiciela załogi). Lia Ingels pełni rolę pośrednika pomiędzy pracownikami biurowymi a zarządem firmy w obszarze bezpieczeństwa pracy. Do jej zadań należą między innymi: rozmowy z pracownikami na temat samopoczucia, zdrowia, rozmowy z członkami zarządu, w których przekazywane są potrzeby pracowników, przeglądy stanowisk pracy obejmujące stan wyposażenia stanowisk pracy jak również stan psychofizyczny pracowników i ocena ryzyka zawodowego. Przegląd wózków widłowych odbywa się raz w roku.

O zatrudnianiu młodych pracowników mówiła Lotta Soderstrom, dyrektor HR w Ejednals AB. W Szwecji zatrudnianie młodych pracowników uregulowane jest w Ustawie o zatrudnianiu młodych pracowników. Rozróżnia się trzy grupy młodych pracowników. Grupa dzieci powyżej 13 lat, które mogą wykonywać prace proste np. zbieranie owoców. Grupa dzieci od 13 do 16 lat, np. zatrudnienie w kioskach, jeśli prace nie wymagają dużej odpowiedzialności, obciążeń psychicznych, podnoszenia ładunków, sprzedaży alkoholu i tytoniu. Grupa młodzieży w wieku powyżej 16 lat, która przyucza się do zawodu. W tej grupie obowiązuje zakaz pracy w kontakcie z azbestem, z nurkowaniem, z transportem pieniędzy.

Agnieszka Szczygielska, koordynator kampanii CIOP-PIB w wystąpieniu „Bezpieczeństwo pracy młodych pracowników w Polsce i kampania „Bezpiecznie od początku” - działania CIOP-PIB, zwróciła uwagę na właściwą komunikację w stosunku do młodych pracowników. Wybierając właściwy poziom komunikacji a także fakt, że odbiorcami są młodzi ludzie, można liczyć na sukces w zrozumieniu komunikatów. Wystąpienie wzbudziło duże zaciekawienie zarówno ze strony szwedzkiej jak i polskiej.

O praktykach zatrudniania młodych, niedoświadczonych pracowników firmy Ejendals AB mówiła Lotta Soderstrom, dyrektor HR. W firmie nie zatrudnia się młodych pracowników, którzy nie ukończyli 18 lat. Na przykładzie piramidy potrzeb ludzkich według Maslowa, z uwzględnieniem pedagogicznego podejścia do problemu, przedstawiła procedury zatrudniania młodych pracowników w firmie. Dla każdego pracownika przygotowywane jest stanowisko z pełnym wyposażeniem oraz opracowuje się program wdrażania pracownika. Po zapoznaniu pracownika z firmą, współpracownikami, szkoleniu bhp, określa się cele i oczekiwania od pracownika. Po miesiącu a następnie po pół roku następuje weryfikacja i ocena nabytych umiejętności pracownika. Dla każdego pracownika opracowuje się indywidualną ścieżkę rozwoju i kariery. Firma stara się aby zatrudnieni pracownicy mieli przekonanie o swoich wartościach, poczucie, że to co robią to robią dobrze. Wśród pracowników przeprowadza się ankiety na temat samopoczucia, w tym występowania czynników psychospołecznych. Stosowanie tzw. „quick talks” (szybka pogawędka) ma na  celu dokonania indywidualnej oceny pracownika i opracowania indywidualnego programu rozwoju pracownika.

„Dobre praktyki” ze strony polskiej prezentowali Maria Żmidzińska, dyrektor ds. bhp w firmie Trakcja PRKiL SA oraz Andrzej Podgórski, specjalista w Inspektoracie Służby Więziennej i Aresztu Śledczego w Szczecinie. Trakcja PRKiL SA, to największa spółka działająca w sektorze budownictwa infrastrukturalnego oraz energetyki w Polsce. Oprócz wymaganych prawem polskim obowiązku związanego z  zatrudnieniem, w firmie stosuje się opracowany „Dekalog zasad”, który wspiera obowiązki w zakresie bezpieczeństwa pracy. Każdy nowo zatrudniony pracownik ma przydzielonego opiekuna a każdy nowo zaczęty kontrakt ma wyznaczonego koordynatora bhp. W Trakcji PRKiL opracowuje się ścieżkę osobistego rozwoju pracownika. Poprzez intranet, który jest dostępny we wszystkich punktach, pracownicy otrzymują na bieżąco informacje z zakresu bhp, instrukcji, formularzy a także mogą zadawać pytania i wymieniać się doświadczeniem.

Inspektora Służby Więziennej i Aresztu Śledczego, to specyficzny rodzaj zakładu pracy, w którym występują zagrożenia skutkujące utratą zdrowia i życia. Andrzej Podgórski, specjalista ds. bhp, zaprezentował obowiązujące procedury i szkolenia przy zatrudnianiu młodych, niedoświadczonych pracowników. Procedury i szkolenia obowiązują przez cały rok, po którym dopuszcza się do pracy nowego pracownika. Podobnie jak w Trakcji PRKiL, nowy pracownik ma przydzielonego mentora, który pomaga wdrożyć się do pracy.

Na zakończenie konferencji Józef Witczak, wiceprezes ZG OSPSBHP przedstawił „Udział OSPSBHP w kampaniach na rzecz bezpieczeństwa pracy”. Wiele oddziałów OSPSBHP aktywnie uczestniczy w promowaniu bezpieczeństwa oraz zdrowia w pracy poprzez udział w kampaniach, które w sposób szczegółowy zwracają uwagę na problem. Są to takie działania jak organizacja seminariów, konferencji, pikników edukacyjnych a także konkursów plastycznych dla pracowników i ich rodzin.

Konferencja zakończyła się dyskusją. Uczestnicy ze strony polskiej mieli wiele pytań dotyczących czasu pracy, form zatrudniania a także egzekwowania przestrzegania przepisów bhp przez szwedzkich pracowników. „Dobra praktyką” stosowaną już od wielu lat w Szwecji jest wdrażanie bezpiecznych zachowań już u dzieci. Bo jak powiedziała Lotta Soderstrom, dyrektor HR w Ejendals AB, dziecku można nakazać bezpiecznych zachowań i przez lata można tylko je doskonalić. Największa trudność to nakazać je osobom dorosłym, co też daje się zauważyć w Polsce.

W drodze powrotnej do terminalu w Nynäshamn, uczestnicy zwiedzali Uppsalę, trzecie po względem wielkości miasto w Szwecji. Duże zainteresowanie wzbudziła największa w Szwecji katedra z sarkofagiem Katarzyny Jagiellonki oraz relikwiami Św. Eryka i Św. Brygidy.

Wyjazd studyjny do Szwecji był czwartym wyjazdem tego typu. Większość uczestników wyjazdu brała udział w poprzednich wyjazdach (Litwa, Włochy, Czechy). Oprócz aspektów związanych z bezpieczeństwem pracy, wyjazd studyjny jest dobrą płaszczyzną do integracji naszego środowiska zawodowego a także do wymiany naszych doświadczeń.