ul. T. Czackiego 3/5, 00-043 Warszawa

Szkolenia dla służby BHP

 

Centralny Ośrodek Szkoleniowy Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP w Kaliszu zaprasza na szkolenie okresowe dla

„PRACOWNIKÓW SŁUŻBY BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY I OSÓB WYKONUJĄCYCH ZADANIA TEJ SŁUŻBY”

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. z póź. zm.

Cel szkolenia: Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:  przepisów prawnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy  analizy i oceny zagrożeń oraz metod oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami  organizacji i metod kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.
Program szkolenia obejmuje:
1. Regulacje prawne z zakresu prawa pracy
2. Problemy ergonomii w kształtowaniu warunków pracy.
3. Metody identyfikacji, analizy i oceny zagrożeń oraz ocena ryzyka
4. Metody likwidacji lub ograniczenia oddziaływania na pracowników czynników szkodliwych dla zdrowia
5. Nowoczesne rozwiązania techniczno-organizacyjne wpływające na poprawę bhp.
6. Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy
7. Analiza przyczyn wybranych wypadków przy pracy-profilaktyka
8. Nowoczesne metody pracy służby bhp.
9. Nowoczesne metody szkolenia w zakresie bhp.
10. Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń, udzielanie I pomocy
11. Problemy ochrony p.poż i środowiska naturalnego.
Termin szkolenia:  6-9 marca 2018 r. (4 dni),
Miejsce szkolenia:  Sala wykładowa COSOSPSBHP, 62-800 Kalisz, ul. Górnośląska 56 – dawny Dom Usług, II- piętro.
Koszt szkolenia:  Członkowie Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP - 400,00 zł  Pozostali - 600,00 zł


Istnieje możliwość rezerwacji noclegów za pośrednictwem Centralnego Ośrodka Szkoleniowego Zainteresowanych prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie faksem pod nr 62 753 45 30 lub e-mail: cos@ospsbhp.com.pl W razie pytań osoba do kontaktu Piotr Kaczmarek mobile: 609 519 839