Systemy pierwszej pomocy w zakładzie pracy w świetle obowiązujących przepisów prawnych
  Dnia 09 kwietnia 2010 roku w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku odbyło się   szkolenie „Systemy pierwszej pomocy w zakładzie pracy w świetle obowiązujących przepisów prawnych” zorganizowane przez OSPSBHP o/ Gdańsk. Współorganizatorami szkolenia był Centralny Instytut Ochrony Pracy -PIB, Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku oraz firma NorthMed Szkolenia z Gdańska.

W szkoleniu udział wzięły 92 osoby: członkowie stowarzyszenia, studenci Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku oraz przedstawiciele zakładów pracy.

czytaj więcej
Przedstawiciele OSPSBHP złożyli hołd zmarłym tragicznie w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem
 W dniu 14 kwietnia 2010 r. Marek Nościusz Prezes  Zarządu Głównego wraz przedstawicielami oddziału warszawskiego: Waldemarem Bielakiem, Sławomirem Skwierowskim, Piotrem Pietrasem złożyli przed Pałacem Prezydenckim w Warszawie kwiaty oraz zapalili znicze w wyrazie hołdu dla Prezydenta RP i jego małżonki, a także dla posłów, senatorów i tych wszystkich, którzy zginęli w dniu 10 kwietnia 2010 r.  w katastrofie samolotu pod Smoleńskiem.
czytaj więcej
Piknik "Bezpieczny plac budowy" 29 maja 2010 r. - IŁAWA

 W dniu 29 maja 2010 r. w Iławie w Amfiteatrze im. Louisa Armstronga odbył się piknik edukacyjny pt.: „Bezpieczny plac budowy”. Otwarcia pikniku dokonali: Starosta Powiatu iławskiego, Burmistrz Miasta Iławy, Dyrektor ds. Prewencji Głównego Inspektoratu Pracy, OIP Olsztyn oraz Prezes ZG OSPSBHP Celem pikniku było promowanie bezpieczeństwa pracy wśród przedstawicieli firm budowlanych, a także kształtowanie kultury bezpieczeństwa pracy wśród społeczności lokalnej.

Relacja z pikniku:  
 http://www.youtube.com/watch?v=igKHok5wAnI

czytaj więcej
WIELKIE OTWARCIE W KALISZU
Spełniły się nasze oczekiwania. W dniu 19 lutego 2010 r., w Kaliszu przy ulicy Górnośląskiej 56, został uroczyście otwarty Centralny Ośrodek Szkoleniowy  OSPSBHP. Na początek jest to jedna sala wykładowa. Pomieszczenie sprawiające przyjemne wrażenie -odnowione, wyposażone w nowy sprzęt biurowy oraz pomoce dydaktyczne. Jednak ambicją nas wszystkich
czytaj więcej
Międzynarodowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych - 28 kwietnia 2010
W dniu 28 kwietnia 2010 r. Państwowa Inspekcja Pracy w Lublinie wspólnie z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Pracowników Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Oddział w Lublinie zorganizowali  spotkanie poświęcone Międzynarodowemu Dniu Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych.  W spotkaniu uczestniczyli pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy, społeczni inspektorzy pracy, przedstawiciele związków zawodowych oraz Państwowej Inspekcji Pracy Oddział w Lublinie.
czytaj więcej
RADOM 24 marca 2010 - Finał Wojewódzkiego Konkursu "Bezpieczeństwo i Higiena Pracy"
Konkurs odbywał się  pod patronatem Mazowieckiego Kuratora Oświaty, a organizowany był przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służb BHP - oddział Radom, Wyższą Inżynierską Szkołę Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu, Wyższą Inżynierska Szkołę Przedsiębiorczości w Radomiu i Instytut Organizacji i Ochrony Pracy „CON-LEX” w Radomiu.

Do Konkursu zgłosiło się 14 szkół z województwa mazowieckiego. Łącznie przystąpiło do I etapu ponad 300 uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych. 

czytaj więcej
Noworoczne spotkania Prezesa ZG z Zarządami oddziałów
 7  stycznia 2010 r. - Oddział OSPSBHP w Ostrołęce.

 8  stycznia 2010 r. - Oddział OSPSBHP w Tarnowie

 28 stycznia 2010 r. - Oddział OSPSBHP w Lublinie
czytaj więcej
Prezentacja Środków Ochrony Indywidualnej - Wrocław 10 marca 2010
W dniu 10 marca 2010 r., w  Ośrodku Szkolenia PIP i prof. Jana Rosnera  we Wrocławiu miało miejsce spotkanie w gronie ponad stu osób - członków stowarzyszenia, pracodawców oraz pracowników służby bhp ze znaczących w regonie zakładów pracy. Organizatorem spotkania był Oddział OSPSBHP we Wrocławiu oraz Przedsiębiorstwo Odzieżowe „KORCZAK” z Łaska, które było jednocześnie sponsorem części seminaryjnej jak i spotkania integracyjnego w godzinach wieczornych. 
czytaj więcej
Wybory Zarządu - 25 luty 2010 Lublin
 W dniu 25 lutego 2010 r. odbyły się wybory nowego Zarządu OSPSBHP Oddziału w Lublinie. Spotkanie odbyło się w sali konferencyjnej „BARTEK” w Lublinie przy ul. Kruczkowskiego 14.  Walne Zebranie wyłoniło nowe władze. Do Zarządu OSPSBHP Oddziału w Lublinie, większością głosów zostali wybrani:
czytaj więcej
Konferencja "Bezpieczeństwo maszyn, urządzeń i obiektów' - PIŁA 26 marca 2010


26 marca br. w godzinach 11.00 – 15.00, na terenie Philips Lighting Poland S.A. w Pile, odbyła się konferencja na temat: „Bezpiecznej eksploatacji maszyn, urządzeń i obiektów
 w której udział wzięło udział ponad 100 uczestników - pracowników służby BHP, przedstawicieli działów technicznych i dyrektorów zakładów z całej Polski.

czytaj więcej
Majowe spotkania Prezesa ZG - Marka Nościusza
 
czytaj więcej
Międzynarodowe Targi Ochrony Pracy, Pożarnictwa i Ratownictwa SAWO - 2010


Tych Państwa, którzy nie mieli możliwości odwiedzenia MTP SAWO 2010  pragniemy poinformować, że w pawilonie wystawienniczym, w bliskim sąsiedztwie wydawnictw behapowskich oraz wśród ponad dwustu firm prezentujących swoje produkty oraz usługi z zakresu bhp, zorganizowaliśmy stoisko targowe, które pełniło rolę punktu konsultacyjnego. 
czytaj więcej
Nawiązanie współpracy OSPS BHP – Związek Zawodowy „BUDOWLANI”
 W dniu 1 września 2010 r. w Warszawie , w siedzibie ZZ ”Budowlani” miało miejsce spotkanie, dość istotne w skutkach dla obu partnerów społecznych. Zaowocowało bowiem podpisaniem porozumienia o współpracy zarówno na szczeblu ogólnopolskim jak i na szczeblu okręgu. Sygnotariuszami porozumienia byli Zarząd Główny OSPSBHP i Zarząd ZZ „Budowlani”.
czytaj więcej
Seminarium integracyjne 18 czerwca 2010 JANÓW LUBELSKI
 

W dniach 18-19 czerwca 2010 r. w Ośrodku Edukacji Ekologicznej "Lasy Janowskie" w Janowie Lubelskim odbyło się kolejne spotkanie seminaryjne OSPS BHP reprezentujących Oddziałów: Radom, Tarnobrzeg, Końskie Lublin. Gospodarzem spotkania był lubelski Oddział OSPSBHP. W spotkaniu uczestniczyli członkowie Stowarzyszenia reprezentujących wyżej wymienione Oddziały oraz Prezesi: 
Pan Józef Witczak - Prezes OSPSBHP Oddział Radom; 

Pan Andrzej Brygoła - Prezes OSPSBHP Oddział Lublin, 
Pan Robert Łukasik - Prezes OSPSBHP Oddział Końskie; 
Pan Grzegorz Skowron - Prezes OSPSBHP Oddział Tarnobrzeg.

czytaj więcej
SZKOLENIE OKRESOWE DLA PRACOWNIKÓW SŁUŻBY BHP - COS Kalisz 18-21 maja 2010 r.
Funkcjonujący od 19.02.2010 roku Centralny Ośrodek Szkoleniowy Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP w Kaliszu przeprowadził pierwsze szkolenie okresowe dla pracowników służby BHP zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa  i higieny pracy (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1860; zm.: Dz. U. z 2005 r. Nr 116, poz. 972; Dz. U. 2007 r. Nr 196 poz. 1420).
czytaj więcej
Spotkanie w Głównym Inspektoracie Pracy w Warszawie
 W dniu 23 czerwca 2010 r. w siedzibie GIP w Warszawie odbyło się drugie z cyklu planowanych spotkań ZG i GIP, poświęcone wymianie opinii dotyczących najistotniejszych problemów z zakresu ochrony pracy oraz działalności służby bhp. W spotkaniu uczestniczyli członkowie zarządu głównego OSPSBHP z prezesem Markiem Nościuszem na czele oraz przedstawiciele kierownictwa GIP z dr Marianem Liwo - z-cą Głównego Inspektora Pracy. 

 

czytaj więcej
„Ryzyko zawodowe w przetwórstwie przemysłowym„ - 18.06.2010 r. SZCZECIN
18.06.2010r.w Hotelu FOKUS w Szczecinie odbyła się konferencja zorganizowana przez O/Szczecin  i  zarząd główny OSPSBHP nt. : „Ryzyko zawodowe w przetwórstwie przemysłowym„.

W konferencji uczestniczyło 56 osób. Konferencję prowadził prezes Oddziału OSPSBHP w Szczecinie- Stanisław Starzyński. Uroczystego otwarcia konferencji dokonał prezes zarządu głównego OSPSBHP- Marek Nościusz, podkreślając w wykładzie wprowadzającym jak ważnym elementem w profilaktyce wypadkowej jest rzetelnie przeprowadzona ocena ryzyka zawodowego. Następnie głos zabrał Okręgowy Inspektor Pracy OIP w Szczecinie - Pan Władysław Karwowski

 

czytaj więcej
Wybory uzupełniające w Kielcach
W dniu 21 czerwca 2010 r., w Oddziale OSPSBHP w Kielcach odbyło się zebranie członków poświęcone wyborom uzupełniającym do zarządu oddziału w związku z rezygnacją Pana Henryka Bryka z funkcji prezesa.

W wyniku wyborów, na drodze tajnego głosowania, nowym prezesem Oddziału OSPSBHP w Kielcach został Pan Zbigniew  Dziadek.

czytaj więcej
Powstały kolejne oddziały terenowe OSPS BHP

 

W dniu 5 listopada 2010 r. w siedzibie Centralnego Ośrodka Szkoleniowego w Kaliszu, na posiedzeniu zarządu głównego podjęte zostały, między innymi, uchwały w sprawie powołania dwóch kolejnych oddziałów terenowych stowarzyszenia - w Rzeszowie i Malborku. Aktualnie stowarzyszenie liczy 37 jednostek organizacyjnych.

 

czytaj więcej
Dobór środków ochrony indywidualnej
W ramach programu partnerskiego specjalnie dla członków stowarzyszenia nasz partner ROBOD S.A. udostępnił wsparcie merytoryczne w zakresie pomocy przy doborze środków ochrony indywidualnej. W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących niniejszej problematyki zachęcamy Państwa do konsultacji. 
czytaj więcej
SZKOLENIE OKRESOWE - DLA SŁUŻB BHP 18 - 21 październik 2010 r.
Funkcjonujący od 19.02.2010 roku Centralny Ośrodek Szkoleniowy Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP w Kaliszu zaprasza na kolejne szkolenie okresowe dla pracowników służby BHP zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1860; zm.: Dz. U. z 2005 r. Nr 116, poz. 972; Dz. U. 2007 r. Nr 196 poz. 1420).
 
czytaj więcej
Powstał kolejny oddział OSPS BHP
                         Nowy oddział OSPS BHP
"WARSZAWA CENTRUM"

Powołanie nowego oddziału Stowarzyszenia w Warszawie, stało się faktem. Został powołany Uchwałą Nr 2 Zarządu Głównego z dnia 9 lipca 20101 r. Wcześniej, bo w dniu 22 czerwca br., w siedzibie NOT w Warszawie, przy dużym zaangażowaniu Pani Jolanty Olejko, zostało zwołane zebranie założycielskie, w którym uczestniczyły 22 osoby uprawnione do głosowania i podejmowania uchwał. Swój akces przynależności do oddziału Stowarzyszenia zgłosiło 28 osób poprzez złożenie deklaracji członkowskich. W zebraniu uczestniczył także prezes ZG- Marek Nościusz.
czytaj więcej
Seminarium - "Bezpieczeństwo pracy w budownictwie" - 23.09.2010 GDAŃSK
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP  Oddział Gdańsk serdecznie zaprasza na bezpłatnie SEMINARIUM  pt. „BEZPIECZEŃSTWO PRACY W BUDOWNICTWIE”.

Seminarium rozpoczyna pierwszy z IV cykli spotkań dotyczący bhp w budownictwie. Podstawowym celem jest zapoznanie pracowników służby bhp oraz osób kierujących pracami na budowach z zagrożeniami,  zasadami bezpiecznego postępowania oraz przepisami i zasadami bhp w tej dziedzinie.

Pierwszy cykl spotkań dotyczy; Sporządzanie planu BiOZ, Koordynacja BHP,

Eksploatacja rusztowań, Najczęstsze przyczyny wypadków w budownictwie.

www.bhp.pomorskie.pl 

czytaj więcej
Pożegnanie Henryka Bryka - Prezesa OSPS BHP O/Kielce
 W dniu 10 września 2010 r. w godzinach popołudniowych w siedzibie Okręgowego Inspektora Pracy w Kielcach odbyło się pożegnanie Pana Henryka Bryka dotychczasowego Prezesa Oddziału Stowarzyszenia w Kielcach.

Spotkanie prowadził obecny Prezes O/ Kielce Pan Zbyszek Dziadek.


czytaj więcej
Pożegnanie Jerzego Knyziaka - Redaktora Naczelnego miesięcznika ATEST
   W dniu 10 września 2010 r. w siedzibie Redakcji czasopisma „ATEST – Ochrona Pracy” w Krakowie odbyło się pożegnanie odchodzącego na emeryturę redaktora naczelnego Jerzego Knyziaka.

W uroczystości pożegnanie uczestniczył Prezes ZG Marek Nościusz, który podziękował Panu redaktor

owi za dotychczasową współpracę, życzliwość i wsparcie medialne działalności Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy przez Redakcję „ATESTU” pod Pana Jerzego Knyziaka kierownictwem.


 
czytaj więcej
”Bezpieczeństwo eksploatacji maszyn, urządzeń i budynków” - 21.10.2010 r. OLSZTYN
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP Oddział Olsztyn zaprasza na bezpłatną konferencję nt ”Bezpieczeństwo eksploatacji maszyn, urządzeń i budynków”, która odbędzie się  w dniu 21.10.2010r Olsztynie w Hotelu Wileńskim przy ul. Ryszarda Konosały 5

 

 

czytaj więcej
KONGRES SŁUŻBY BHP

I KONGRES SŁUŻBY BHP W POLSCE

"SŁUŻBA BHP W XXI WIEKU"


Nie zawiedli


Nie zawiedli Ci, do których I Kongres Pracowników Służby BHP był adresowany – behapowcy. Jeszcze raz potwierdzili potrzebę integracji środowiska zawodowego. Dali tego dowód poprzez liczne uczestnictwo w obu konferencjach organizowanych w ramach MTP „SAWO” 2010 w Poznaniu i teraz w dniu 8 października br., w Warszawie.

http://www.rp.pl/artykul/547633.html
http://pip.gov.pl/html/pl/news/10/10100050.php
http://www.atest.com.pl/informacje.php?class=new&id2=1287142993
czytaj więcej
BEZPŁATNE SZKOLENIE OKRESOWE BHP
 Centralny Ośrodek Szkoleniowy Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP w Kaliszu serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w bezpłatnym szkoleniu dla:

PRACODAWCÓW I OSÓB KIERUJĄCYCH

PRACOWNIKAMI

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy

z dnia 27 lipca 2004 r. z póź. zm.

czytaj więcej
Konferencja „Bezpieczeństwo eksploatacji maszyn, urządzeń i budynków”, Olsztyn 21.10.2010r.
Odpowiadając na inicjatywę Kampanii informacyjnej Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy z siedzibą w Bilbao pn. „Bezpieczeństwo eksploatacji maszyn, urządzeń i budynków”, Zarząd OSPSBHP Oddział w Olsztynie podjął decyzję o zorganizowaniu konferencji po tym samym tytułem. Konferencja odbyła się w dniu 21 października br. w hotelu Wileńskim w Olsztynie. Do współrealizacji zaproszono Centralny Instytut Ochrony Pracy –PIB, Okręgową Inspekcje Pracy w Olsztynie oraz Michelin Polska SA w Olsztynie.
       Wprowadzenia do tematów konferencji dokonał Marek Nościusz Prezes ZG OSPSBHP, który podkreślił w swojej wypowiedzi, iż poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu maszyn i innych urządzeń technicznych stała się w Polsce jednym z priorytetów w dziedzinie ochrony zdrowia i życia ludzkiego.
czytaj więcej
Seminaria i szkolenia gdańskiego oddziału OSPS BHP
  • 23.09.2010 roku w Sali Obrad Rady Miasta Gdańska przy ul. Wały Jagiellońskie 1 w Gdańsku odbyło się seminarium „Bezpieczeństwo pracy w budownictwie” 

  • 15-16.10.2010 r.  jesienne szkolenie wyjazdowe w Sławutówkumiejscowości położonej pomiędzy Redą a Puckiem. 
    Tematem szkolenia były czynniki środowiska pracy a ocena ryzyka zawodowego.

czytaj więcej
Seminarium bezpieczeństwa i higieny pracy członków OSPS BHP Oddział w Pile
Uczestnicy kolejnego, piątego seminarium spotkali się w Kołobrzegu w O.W. „GRYF”. Główne cele seminarium to: wskazanie metod  odpowiedniego doboru środków ochrony indywidualnej oraz poszerzenie zakresu  wiedzy uczestników w  dziedzinach, z którymi stykają się  pracownicy służby bhp.  Poprzez udział w wykładach, pokazach, prezentacjach uczestnicy seminarium mogli zapoznać się z praktycznymi aspektami wdrażania Dyrektywy Maszynowej, formami dialogu społecznego w dziedzinie bhp, wzorem nowych kart charakterystyki substancji i mieszanin niebezpiecznych oraz jak skutecznie i optymalnie dokonać doboru środków ochrony indywidualnej.

czytaj więcej
Poszanowanie godności w pracy 25-27 października WROCŁAW
 Poszanowanie godności w pracy to projekt zainaugurowany konferencjami  w Warszawie i Kijowie w 2009 r. Realizacji projektu podjęło się Forum Związków Zawodowych i Państwowa Inspekcja Pracy.  Pierwsza konferencja poświęcona temu projektowi odbyła się  w Bydgoszczy w miesiącu wrześniu br.  zaś kolejna  we Wrocławiu, w dniach 25-27 października br. 
czytaj więcej
Seminarium oddziału kaliskiego OSPS BHP
 Kolejne spotkanie oddziału kaliskiego, które odbyło się 10 września 2010r   dotyczyło zmian przepisów prawnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Seminarium zostało zorganizowane wspólnie z Komendą Państwowej straży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim.

Na wstępie głos zabrał Komendant PSP, Pan Andrzej Morta, który z satysfakcją poinformował o zakończeniu realizacji projektu budowy komendy powiatowej straży w Ostrowie Wlkp. Budynek straży, pomieszczenia administracyjno, biurowe, boksy garażowe, wyposażenie będą w najnowocześniejszy sprzęt. Wyposażenie  nowoczesne i użyteczne.

czytaj więcej
Prezes Marek Nościusz członkiem Rady ds. Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie
Informujemy, że zarządzeniem GIP z dnia 6 września 2010 r. , prezes ZG OSPS BHP , Marek Nościusz został powołany na członka Rady ds. Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie przy Głównym Inspektorze Pracy.

Jako specjalista z tej dziedziny będzie miał okazję wyrażania opinii i formułowania wniosków, dotyczących inicjowania przedsięwzięć w sprawach związanych z ochroną pracy w branży budowlanej a także przekazywania naszych doświadczeń w tym zakresie.

czytaj więcej
Wspólne działania w zakresie ochrony zdrowia pracowników - ŁÓDŹ 19 listopada 2010 roku
W dniu 19 listopada 2010 r. w Instytucie Medycyny Pracy im. J.Nofera w Łodzi odbyła się, wcześniej przez nas zapowiadana, konferencja na temat „Ochrona zdrowia w miejscu pracy”.

Z inicjatywą zorganizowania konferencji wystąpił Zarząd Główny, ujmując ten temat w swoim planie pracy. Stwierdziliśmy bowiem, że na naszych spotkaniach w gronie pracowników służby bhp dominuje tematyka bezpieczeństwa pracy, a za mało uwagi poświęca się ochronie zdrowia w procesie pracy. Uznaliśmy także, że ten temat powinien być realizowany przez Stowarzyszenie przy ściślejszej współpracy z Instytutem Medycyny Pracy.

czytaj więcej
Wielkopolska Strategia Ograniczenia Wypadków przy Pracy 2010-2012
 30 listopada 2010 roku w siedzibie Centralnego Ośrodka Szkoleniowe Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP odbyło się szkolenie realizowane w ramach kampanii „Wielkopolskiej Strategii Ograniczenia Wypadków przy Pracy 2010-2012”, które było skierowane do mikro i małych przedsiębiorstw z branży budowlanej. Bezpieczeństwo i higiena pracy stanowią obecnie jeden z najważniejszych punktów polityki UE dotyczącej zatrudnienia i spraw społecznych.
czytaj więcej
Finał Wojewódzkiego Konkursu "Bezpieczeństwo i Higiena Pracy" - 23 marca 2011 RADOM
Konkurs odbywał się po raz czwarty pod patronatem Mazowieckiego Kuratora Oświaty, a organizowany był  przez Wyższą Inżynierską Szkołę Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu, Wyższą Inżynierska Szkołę Przedsiębiorczości w Radomiu, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP- oddział Radom i Instytut Organizacji i Ochrony Pracy „CON-LEX” w Radomiu.  

Szczegóły na: www.radom.ospsbhp.com.pl
czytaj więcej