ul. T. Czackiego 3/5, 00-043 Warszawa

ŻYCZENIA WIELKANOCNE

2019-04-17

"Niech radosne Alleluja będzie dla Was Koledzy i Koleżanki ostoją zwycięskiej miłości i niezłomnej wiary. 
Niech pogoda ducha towarzyszy Wam w trudzie każdego dnia, a radość serca w czasie zasłużonego odpoczynku".

Zdrowia, zaslużonego odpoczynku w gronie najbliższej rodziny oraz wszelkiej pomyślności życzy - Zarząd Główny OSPSBHP