ul. T. Czackiego 3/5, 00-043 Warszawa

Zjazd Sprawozdawczo Wyborczy OSPSBHP 10 maja 2019 TORUŃ

2019-10-15

10 maja w Toruniu odbył się Zjazd Sprawozdawczo Wyborczy OSPSBHP. W zjeździe udział wzięło 79 delegatów z 38 oddziałów. Zjazd otworzyła Elżbieta Bożejewicz, prezes Zarządu Głównego OSPSBHP, która wspólnie z Radosławem Pychem, skarbnikiem ZG, zgodnie z porządkiem obrad przedstawili sprawozdania z działalności statutowej i finansowej za lata 2015-2019.

 Do pełnienia funkcji prezesa ZG OSPSBHP zgłoszono dwóch kandydatów – Elżbietę Bożejewicz i Marka Nościusza. Po prezentacji programów wyborczych przystąpiono do głosowania, po których kandydaci uzyskali – Elżbieta Bożejewicz 45 głosów, Marek Nościusz 34 głosy. Prezesem Zarządu Głównego na kadencję 2019-2022 wybrana została Elżbieta Bożejewicz.

Delegaci wybrali członków Władzy Naczelnej. Po ukonstytuowaniu się poszczególnych struktur Władzy, Zarząd Główny reprezentują: Józef Witczak (Radom) - wiceprezes, Radosław Pych (Opole) - wiceprezes, Elżbieta Okręt (Leszno) – sekretarz, Agata Wanowicz (Rzeszów) – skarbnik, Paweł Rozowski (Warszawa Wola), Dagmara Polowczyk (Wrocław), Paweł Szczepański (Kraków), Michał Wasilewski (Konin) – członkowie ZG.

Główną Komisję Rewizyjną reprezentują: Cezary Żukowski (Warszawa Centrum) – przewodniczący, Kazimierz Boguski (Łomża), Jacek Szopiński (Toruń), Piotr Pietras (Warszawa), Igielski Tomasz (Częstochowa) – członkowie GKR.

Główny Sąd Koleżeński reprezentują: Zygmunt Jeliński (Piła) – przewodniczący, Maria Nowak (Kalisz), Remigiusz Kolaski (Kalisz), Orzeł Józef (Kraków), Katarzyna Wieczorek-Dubska (Leszno) – członkowie GSK.

Podczas Zjazdu zostały wręczone odznaczenia państwowe. Zarząd Główny w maju 2018 r. wystąpił za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego o przyznanie wyróżniającym się swoją prospołeczną postawą członkom OSPSBHP państwowych odznaczeń. Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy z dnia 7 grudnia 2018 r.  za zasługi w działalności społecznej i charytatywnej odznaczeni zostali:

Złotym Krzyżem zasługi - Józef Witczak

Za zasługi w działalności społecznej odznaczeni zostali Srebrnym Krzyżem zasługi - Jan Siek

Brązowym Krzyżem zasługi - Andrzej Brygoła, Jarosław Stanisław Łucka, Piotr Stefan Pająk.

 

Odznaczenia państwowe wręczył Józef Ramlau, Wicewojewoda Kujawsko - Pomorski.