ul. T. Czackiego 3/5, 00-043 Warszawa

Zaproszenie do udziału w Konkursie na projekt LOGO OSPSBHP

2021-04-14

Upłynęło wiele lat od wprowadzenia logo OSPSBHP. Od tego czasu zmieniły się wymagania w zakresie zastosowania logo na różnych nośnikach a także pojawiła się konieczność dostosowania do obecnych trendów. Jak spojrzymy na różne instytucje, urzędy, uczelnie czy firmy, one również poczyniły zmiany w wizualizacji swojego logo, dostosowując się do obecnych potrzeb

Upłynęło wiele lat od wprowadzenia logo OSPSBHP. Od tego czasu zmieniły się wymagania w zakresie zastosowania logo na różnych nośnikach a także pojawiła się konieczność dostosowania do obecnych trendów. Jak spojrzymy na różne instytucje, urzędy, uczelnie czy firmy, one również poczyniły zmiany w wizualizacji swojego logo, dostosowując się do obecnych potrzeb.

Podjęcie decyzji o zmianie logo OSPSBHP jest jedną z najtrudniejszych tym bardziej, że większość członków stowarzyszenia jest emocjonalnie związana z obecnym. Dlatego też, działając na podstawie § 6 Statutu OSPSBHP, Zarząd Główny OSPSBHP podjął uchwałę o uruchomieniu Konkursu na projekt LOGO OSPSBHP, którego Regulamin wraz z kartą zgłoszenia przesyłam Państwu w załączeniu. 

Zachęcamy wszystkich do udziału!

Mamy nadzieję, że wspólne zaangażowanie przyczyni się do wypracowania takiego projektu, który będzie nowoczesnym wizerunkiem naszej organizacji.

Poniżej dokumenty do pobrania.

Karta zgłoszenia

Regulamin konkursu