ul. T. Czackiego 3/5, 00-043 Warszawa

Szkolenie wewnętrzne pn. ”Odpowiedzialność w działalności skarbników i członków komisji rewizyjnych OSPSBHP”

2020-10-19

30września 20202 r. w trybie on-line odbyło się szkolenie skierowane do skarbników i członków komisji rewizyjnych na temat odpowiedzialności za prowadzenie czynności finansowo-kontrolnych. Do realizacji tematów szkolenia zaproszono - Katarzynę Sadło prowadzącą  szkolenia i doradztwo dla organizacji pozarządowych, konsultantkę i trenerkę w Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego oraz Waldemara Starzaka, prokuratora Prokuratury Rejonowej.

Podczas szkolenia omawiane były zagadnienia:

  • Wymagania dla dokumentów przekazywanych do biura rachunkowego
  • Kwalifikowanie wpłat od Partnerów Wspierających działalność OSPSBHP
  • Funkcjonowanie ośrodków szkoleń przy oddziałach
  • Odpowiedzialność za czynności sprawozdawcze i kontrolne w OSPSBHP

Podczas szkolenia wykładowcy dzieląc się swoim doświadczeniem odpowiadali na wcześniej zadane przez uczestników pytania. Po przeprowadzonym szkoleniu, uczestnicy mogli zadawać pytania dotyczące działań związanych z wymaganiami wewnątrz stowarzyszenia, na które odpowiedzi udzielali Radosław Pych, wiceprezes ZG OSPSBHP oraz Elżbieta Bożejewicz, prezes ZG OSPSBHP.