ul. T. Czackiego 3/5, 00-043 Warszawa

Szkolenia okresowe dla służb BHP 15-18 kwietnia 2019

2019-10-15

Poniżej zamieszczamy informacje o aktualnych szkoleniacj okresowych dla służby BHP realizowanych przez Centralny Ośrodek Szkolenia Służb BHP w Kaliszu

Szkolenia okresowe dla służb BHP 15-18 kwietnia 2019

 

Poniżej zamieszczamy informacje o aktualnych szkoleniacj okresowych dla służby BHP realizowanych przez Centralny Ośrodek Szkolenia Służb BHP w Kaliszu

 

 

 

 Szkolenie okresowe dla:

„PRACOWNIKÓW SŁUŻBY BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY I OSÓB WYKONUJĄCYCH ZADANIA TEJ SŁUŻBY”

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy

z dnia 27 lipca 2004 r. z póź. zm.

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:

 przepisó prawnych dotycząych bezpieczeńtwa i higieny pracy

 analizy i oceny zagrożńoraz metod oceny ryzyka zwiąanego z tymi zagrożniami

 organizacji i metod kształowania bezpiecznych i higienicznych warunkó pracy

Program szkolenia obejmuje:

1. Regulacje prawne z zakresu prawa pracy

2. Problemy ergonomii w kształowaniu warunkó pracy.

3. Metody identyfikacji, analizy i oceny zagrożńoraz ocena ryzyka

4. Metody likwidacji lub ograniczenia oddziałwania na pracownikó czynnikó szkodliwych dla zdrowia

5. Nowoczesne rozwiąania techniczno-organizacyjne wpłwająe na poprawębhp.

6. Ustalanie okolicznośi i przyczyn wypadkó przy pracy

7. Analiza przyczyn wybranych wypadkó przy pracy-profilaktyka

8. Nowoczesne metody pracy słży bhp.

9. Nowoczesne metody szkolenia w zakresie bhp.

10. Zasady postęowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożń udzielanie I pomocy

11. Problemy ochrony p.pożi śodowiska naturalnego.

Termin szkolenia:

 15 do 18 kwietnia  2019 r. (4 dni), godz. 9.00

Miejsce szkolenia:

 Sala wykłdowa COSOSPSBHP, 62-800 Kalisz, ul. Zielona 18 ( budynek: Grupa Interlis)

Koszt szkolenia:

 Człnkowie Ogónopolskiego Stowarzyszenia Pracownikó Słży BHP - 450,00 zł

 Pozostali - 650,00 zł

Istnieje możiwość rezerwacji noclegów za pośednictwem Centralnego Ośodka Szkoleniowego

Zainteresowanych prosimy o wypełienie formularza zgłszeniowego i przesłnie faksem pod nr 62 741 33 80 Pani Emilia Zagwojska lub e-mail: cos2@ospsbhp.com.pl

W razie pytań osoba do kontaktu Piotr Kaczmarek mobile: 609 519 839