ul. T. Czackiego 3/5, 00-043 Warszawa

Spotkanie robocze ZG OSPSBHP z członkami ENSHPO

2018-05-04

W dniach 26 i 27 kwietnia 2018 r. w Campus Alcobendas Universidad Europea de Madrid w Madrycie (Hiszpania) odbyło się  34 spotkanie robocze grupy ENSHPO, którego członkiem jest OSPSBHP. Gospodarzem spotkania było stowarzyszenie AEPSAL (Association of Prevention Studies i Occupational Health), zrzeszające specjalistów z różnych dziedzin, zajmujących się ochroną zdrowia w miejscu pracy.

W pierwszej części spotkania, członkowie ENSHPO zostali poinformowani o wyborze nowego prezesa zarządu, którym został prof. Ralf Giercke, wiceprezes niemieckiej organizacji specjalistów ds. bhp VDSI (Verband für Sicherheit, Gesundheit und Umweltschutz bei der Arbeit), a także o innych zmianach organizacyjnych w zarządzaniu ENSHPO. W drugiej części spotkania obyła się konferencja, której organizatorem było stowarzyszenie AEPSAL we współpracy z Universidad Europea de Madrid, uczelnią która kształci studentów zapewniając wszechstronną edukację zgodną z modelem Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego opartego na holistycznej nauce osoby, dostosowując programy nauczania do potrzeb pracodawców. Konferencja dotyczyła ochrony zdrowia w miejscu pracy w różnych obszarach działalności.

Drugi dzień spotkania z członkami ENSHPO rozpoczął się wystąpieniem dr Dietmar Elsler z European Agency for Health and Safety at Work, na co dzień pracujący w komitecie sterującym kampanie w Unii Europejskiej – EU-OSHA. Kampanie przygotowuje się z wyprzedzeniem dwuletnim i np. w roku 2020 planuje się kampanię pod nazwą “Zagrożenia mięśniowo-szkieletowe”. Obecnie EU-OSHA przygotowuje kolejną kampanię związaną z zagrożeniami nadużywania leków i dopalaczy w czasie pracy.

Angelika Dedopoulou z ESCO PORTAL  European Commision przedstawiła załozenia utworzenia ESCO. ESCO to wielojęzyczna europejska klasyfikacja umiejętności, kompetencji, kwalifikacji i zawodów. ESCO jest częścią strategii „Europa 2020”. https://ec.europa.eu/esco/portal/home?resetLanguage=true&newLanguage=pl

W dalszej części spotkania z członkami ENSHPO  Elżbieta Bożejewicz, prezes ZG OSPSBHP wspólnie z Pawłem Rozowskim, pełniącym rolę doradcy ZG, przedstawili propozycję współpracy z członkami ENSHPO w zakresie przygotowania europejskich standardów wiedzy i umiejętności profesjonalistów z dziedziny bhp. Pomysł ZG OSPSBHP spotkał się z wielkim zainteresowaniem, a także deklaracją członków ENSHPO w zakresie współpracy.

Organizacje zrzeszone w ENSHPO zostały podzielone na regiony, a celem takiego podziału jest zapewnienie lepszej współpracy pomiędzy zrzeszonymi organizacjami. OSPSBHP przypisane jest do Regionu Północnego z IOSH (Institution of Occupational Safety and Health) - UK i Irlandia, NACOT (National Association of the Centres for Occupational Safety & Health) – Rosja, Slovenska Asociacia BOZP a OPP (Slovak Association of OSH and Fire Protection) – Słowacja, Tyoturvallisuuskeskus Centre for Occupational Safety –Finlandia,VDSI Verband für Sicherheit, Gesundheit und Umweltschutz bei der Arbeit – Niemcy.

Kolejne spotkanie wszystkich członków ENSHPO planowane jest we wrześniu 2018 r. w Niemczech. Ustalono też zmianę terminu spotkania członków ENSHPO w Polsce. Przewidywany termin to luty 2019 r.