ul. T. Czackiego 3/5, 00-043 Warszawa

Rozstrzygnięcie konkursu "Służba bhp-najlepszy doradca pracodawcy"

2020-09-21

21 sierpnia 2020 r. w trybie on-line odbyło się posiedzenie Kapituły konkursu "Służba bhp - najlepszy doradca pracodawcy". W skład kapituły weszły osoby:

  • Elżbieta Bożejewicz – Prezes Zarządu Głównego OSPSBHP – Przewodniczący Kapituły
  • Artur Sobota - dyrektor Departamentu Prewencji i Promocji w GIP
  • Jakub Chojnicki - dyrektor Departamentu Nadzoru i Kontroli w GIP
  • Radosław Pych – Wiceprezes Zarządu Głównego OSPSBHP
  • Grzegorz Dudarski – Sekretarz Zarządu Głównego OSPSBHP

oraz p. Minister Wiesław Łyszczek, Główny Inspektor Pracy Państwowej Inspekcji Pracy.

Do konkursu zgłoszono 11 kandydatów z jedenastu Oddziałów OSPSBHP. Kapituła Konkursu w formie głosowania wytypowała laureatów I, II i III miejsca. Są to:

1. Edyta Gryszczyk - Oddział OSPSBHP w Opolu (pierwsze miejsce)

2. Patrycja Kabiesz - Oddział OSPSBHP w Katowicach (drugie miejsce)

3. Emilia Szalewicz - Oddział OSPSBHP w Szczecinie (trzecie miejsce)

Zdaniem Kapituły Konkursu są to osoby które poprzez swoją pracę i doradztwo pracodawcy przyczyniają się do kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, budowania kultury bezpieczeństwa, a przede wszystkim do ograniczania liczby wypadków i chorób zawodowych w zakładach pracy.

Ponadto Kapituła konkursu postanowiła przyznać wyróżnienie dla pana Pawła Strzelca z Oddziału w Starachowicach za szczególne osiągnięcia i dużą skuteczność w pozyskiwaniu środków finansowych na poprawę warunków pracy.

Sylwetki laureatów będą przedstawione w późniejszym terminie.

O terminie i miejscu wręczenia wręczenia nagród laureaci zostaną poinformowani indywidualnie.

W imieniu Kapituły Konkursu serdecznie gratuję laureatom i życzę dalszych sukcesów w tej niełatwej pracy służby bhp.

Z poważaniem,

Elżbieta Bożejewicz

Prezes Zarządu Głównego 

Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP