ul. T. Czackiego 3/5, 00-043 Warszawa

Rada Ochrony Pracy - posiedzenie plenarne - 19 marca 2018 roku - SEJM RP

2018-03-30

Zarząd Główny Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby bhp został poproszony przez Radę Ochrony Pracy, powołaną przy Sejmie RP o przygotowanie materiału w temacie „Współdziałanie w przedsiębiorstwie służby bhp i społecznej inspekcji pracy w celu zapewnienia realizacji zadań pracodawcy wynikających z Kodeksu pracy”. Temat ten prezentowała Elżbieta Bożejewicz, prezes ZG OSPSBHP na posiedzeniu plenarnym Rady Ochrony Pracy 19 marca 2018 r. w siedzibie Sejmu.

Materialy z posiedzenia ROP: