ul. T. Czackiego 3/5, 00-043 Warszawa

Relacja z II Ogólnopolskiego Forum Służby BHP

2019-10-18

II Ogólnopolskie Forum Służby BHP zorganizowane pod nazwą „Bezpieczeństwo w świecie 4.0” zgromadziło 250 uczestników, wśród których byli przedstawiciele oddziałów OSPSBHP z całej Polski, przedstawiciele służby bhp nie zrzeszonej w OSPSBHP oraz przedstawiciele świata nauki i biznesu.

II Forum zorganizowane przez Zarząd Główny Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP przy współpracy z Centralnym Instytutem Ochrony Pracy-Państwowym Instytutem Badawczym, miało na celu podtrzymanie i pogłębienie ubiegłorocznej dyskusji na temat współczesnej służby bhp, jej problemów oraz wyzwań. Ideą wydarzenia było wskazanie i zrozumienie roli pracownika służby BHP w świecie nowoczesnych technologii, automatyzacji produkcji i innowacyjnych rozwiązań dla przemysłu, które oprócz wzrostu wydajności procesów produkcyjnych niosą ze sobą nowe zagrożenia zawodowe, a tym samym stawiają wyzwania służbie BHP.

W drugim dniu II Ogólnopolskiego Forum Służby BHP 2 października, uczestnicy spotkali się w Sali Kolumnowej Sejmu RP, żeby uroczyście uczcić Jubileusze 65-lecia powołania służby bhp i 25-lecia Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP. 

Cała relacja z II Ogólnopolskiego Forum Służby BHP znajduje się na oficjalnej witrynie internetowej poświeconej tej uroczystości:

http://www.forum.ospsbhp.pl/