ul. T. Czackiego 3/5, 00-043 Warszawa

Rada Stowarzyszenia 16 września 2020 r.

2020-10-06

16 września 2020 r. odbyła się kolejna w tym roku Rada Stowarzyszenia

Tematem przewodni Rady był  „Warunki dobrej komunikacji w OSPSBHP”.

W programie głos zabrał Grzegorz Dudarski, sekretarz ZG OSPSBHP, który omówił wybrane aspekty dotyczące stowarzyszenia w zarządzania wiedzą w organizacji oraz zasady prowadzenia korespondencji poprzez pocztę elektroniczną z domeną ospsbhp.

Józef Witczak, wiceprezes ZG OSPSBHP przypomniał o zasadach prowadzenie dokumentacji oddziałowej i jej przekazywanie dla członków kolejnych kadencji.

O współpracy z ENSHPO relacjonowała Dagmara Polowczyk, Pełnomocnik ds. kontaktów z ENSHPO, członek ZG OSPSBHP.

Elżbieta Bożejewicz, prezes ZG OSPSBHP przedstawiła plan pracy do końca roku oraz nawiązała do działań Oddziałów w czasie pandemii.