ul. T. Czackiego 3/5, 00-043 Warszawa

Posiedzenie ZG oraz Rady Stowarzyszenia OSPSBHP

2018-03-26

23 marca 2018 r. w siedzibie ZG OSPSBHP obradował Zarząd Główny, który podjął uchwały dotyczące między innymi powołania nowych oddziałów OSPSBHP w Płocku i Warszawa Wola,  uzyskania osobowości prawnej dla oddziałów w Lesznie, Szczecinie i Toruniu. Ustalono sposób oceny wniosków dotyczących państwowych odznaczeń, złożonych przez zarządy oddziałów. Odznaczenia będą wręczone podczas uroczystych obchodów jubileuszu OSPSBHP i służby bhp.

Po posiedzeniu ZG odbyła się Rada Stowarzyszenia, w której udział wzięli prezesi i członkowie zarządów oddziałów oraz przedstawiciele Partnerów Wspierających OSPSBHP. Spotkanie rozpoczęła Elżbieta Bożejewicz, prezes ZG OSPSBHP, która wręczyła uchwały nowo powstałym oddziałom w Płocku i Warszawie.

Podczas spotkania omówiono:

  • Informacje o wyniku finansowym za rok 2017 - Radosław Pych, skarbnik ZG OSPSBHP
  • Uwagi do dokumentów przekazywanych do biura rachunkowego ZG OSPSBHP
  • Realizację planu pracy ZG na rok 2018
  • Organizację stoiska i konferencji podczas Targów SAWO w Poznaniu
  • Wyjazd studyjny do Luksemburga
  • Obchody jubileuszowe
  • Zmianę przepisów w zakresie ochrony danych osobowych

Na zakończenie spotkania przedstawiciele Partnerów Wspierających zaprezentowali propozycję współpracy dla oddziałów OSPSBHP.