ul. T. Czackiego 3/5, 00-043 Warszawa

Posiedzenie Zarządu Głównego OSPSBHP 19 stycznia 2018 r.

2018-01-30

19 stycznia 2018 r. w COS ZG w Kaliszu odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie  Zarządu Głównego OSPSBHP. Tematem obrad był plan pracy na rok 2018. W pierwszej połowie marca wspólnie z CIOP-PIB zaplanowane jest bezpłatne szkolenie w zakresie stosowania normy ISO 45000. Ponadto w planie pracy znalazły się między innymi działania związane z udziałem OSPSBHP w Międzynarodowych Targach Ochrony Pracy, Pożarnictwa i Ratownictwa SAWO 2018,

które odbędą się w dniach 24-26 kwietnia 2018 r. w Poznaniu. Podczas Tragów ZG OSPSBHP będzie na stoisku promować działalność OSPSBHP. Podczas Targów SAWO, w dniu 24 kwietnia 2018 r. ZG OSPSBHP wspólnie z redakcją ATEST. Ochrona Pracy oraz firmą ELOKON zaplanował seminarium pn. „Przeszłość dla przyszłości – integracja wiedzy o wydarzeniach wypadkowych i oceny ryzyka na rzecz skutecznej prewencji wypadkowej przy obsłudze maszyn (i nie tylko)”.

W czerwcu planowany jest wyjazd studyjny. Cel wyjazdu oraz jego termin jest obecnie uzgadniany z Partnerami Wspierającymi działalność OSPSBHP.

Rok 2018 to rok jubileuszu OSPSBHP a także służby bhp. ZG OSPSBHP przygotowuje program obchodów 25 lecie OSPSBHP i 65 lecie służby bhp. 1 i 2 października Zaplanowano II Ogólnopolskie Forum Służby BHP pn. „Służba bhp w zmieniającym się świecie pracy”. Pierwszy dzień Forum będzie miał charakter konferencyjny, w którym zaplanowano panele tematyczne. Drugi dzień Forum o charakterze uroczystym, planujemy w Sali Kolumnowej w Sejmie RP. Podczas drugiego dnia planuje się wręczenie odznaczeń państwowych i wyróżnień dla członków OSPSBHP.

Podczas posiedzenia ZG powołano nowy skład Rady Programowej COS ZG OSPSBHP, która zajmie się utworzeniem Regionalnych Baz wykładowców COS.

Strona OSPSBHP zostanie wzbogacona o dodatkową zakładkę „Co nowego w bhp”. W zakładce tej będą zamieszczane nowe akty prawne z dziedziny bhp a także najnowsze orzecznictwa SN.

Tradycyjnie na zakończenie roku 2018 planuje się posiedzenie ZG z Radą Stowarzyszenia. Spotkanie planowane jest na 7 grudnia w Radomiu i będzie miało charakter spotkania przedświątecznego.