ul. T. Czackiego 3/5, 00-043 Warszawa

Porozumienie z WUG

2018-04-20

Podczas uroczystego otwarcia konferencji „Problemy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w polskim górnictwie”, zorganizowanej przez Wyższy Urząd Górniczy 12 kwietnia 2018 r. w Szczyrku podpisano Porozumienie o Współpracy pomiędzy WUG i OSPSBHP.

Prezes Wyższego Urzędu Górniczego Adam Mirek oraz Elżbieta Bożejewicz – Prezes Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy i Andrzej Pakura – Pełnomocnik Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy ds. współpracy z Wyższym Urzędem Górniczym, podpisali Porozumienie o Współpracy. Obie strony zadeklarowały, że będą wspólnie realizowały przedsięwzięcia informacyjne w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, zapewniające eliminowanie zagrożeń życia i zdrowia pracowników przemysłu wydobywczego oraz kształtowanie bezpiecznych, higienicznych i ergonomicznych warunków pracy. Istotą współpracy sygnatariuszy dokumentu jest także podejmowanie działań  w celu podnoszenia wiedzy z zakresu bhp przez pracowników urzędów górniczych oraz członków Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.

 

Treść porozumienia  <<< POBIERZ >>>