ul. T. Czackiego 3/5, 00-043 Warszawa

Porozumienie o współpracy pomiędzy OSPSBHP a Głównym Instytutem Górnictwa

2019-10-15

W dniach 27 i 28 marca w Wiśle odbyła się XXI Konferencja pt. „Problemy Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Polskim Górnictwie”, której organizatorem byli Wyższy Urząd Górniczy, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa oraz Główny Instytut Górnictwa.

 

W wydarzeniu udział wzięli reprezentanci spółek górniczych, producentów maszyn górniczych i uczelni wyższych. Konferencja była kontynuacją spotkań na temat działań podejmowanych  dla poprawy bezpieczeństwa pracy osób zatrudnionych w zakładach górniczych, wymiana dobrych praktyk i wiedzy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz współpracy wewnątrzsektorowej. Z ramienia  OSPSBHP udział wzięła Elżbieta Bożejewicz, prezes Zarządu Głównego oraz Andrzej Pakura, prezes zarządu Oddziału Katowice Przemysł-Górnictwo, pełnomocnik ZG OSPSBHP ds. współpracy z WUG i GIG.

Podczas konferencji zawarto porozumienie o współpracy pomiędzy OSPSBHP a Głównym Instytutem Górnictwa. Przedmiotem współpracy będzie wymiana wiedzy i doświadczenia obejmująca w szczególności:

1) podejmowanie wspólnych przedsięwzięć w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy zapewniających eliminowanie zagrożeń życia, zdrowia, mienia i środowiska oraz kształtowanie bezpiecznych, higienicznych i ergonomicznych warunków pracy;

2) podejmowanie wspólnych działań w celu podnoszenia poziomu wiedzy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy przez pracowników Głównego Instytutu Górnictwa oraz członków Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy;

3) wzajemne przekazywanie wniosków dotyczących konieczności podjęcia prac legislacyjnych w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, jak również opinii o nowych rozwiązaniach prawno – organizacyjnych;

4) wzajemne przekazywanie informacji dotyczących najnowszych osiągnięć nauki, jak również najnowszych trendów tzw. dobrych praktyk;

5) wymiana informacji na temat istniejących zagrożeń i uciążliwości w środowisku pracy oraz metod ich ograniczania;

6) umieszczenie na stronie internetowej bezpośredniego przekierunkowania (tzw. linku)
do strony internetowej drugiej Strony;

7) podejmowanie innych przedsięwzięć informacyjnych i organizacyjnych na podstawie bieżących ustaleń pomiędzy Stronami, takich jak konferencje, seminaria, szkolenia.

Porozumienie realizowane będzie na szczeblu centralnym – pomiędzy Kierownictwem Głównego Instytutu Górnictwa i Zarządem Głównym Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz na szczeblu terenowym (lokalnym) – pomiędzy Kierownictwem Głównego Instytutu Górnictwa a Zarządami Terenowymi Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.