ul. T. Czackiego 3/5, 00-043 Warszawa

OSPSBHP w komitecie rejestrującym ENSHPO

2019-03-14

W dniach 25 i 26 lutego w siedzibie VDSI (Verband für Sicherheit, Gesundheit und Umweltschutz bei der Arbeit ) w Wiesbaden – Niemcy odbyło się spotkanie komitetu rejestrującego ENSHPO (European Network of Safety and Health Professional Organizations ) w europejskiem rejestrze stowarzyszeń. 

Do komitetu rejestrowego zaproszono: OSPSBHP, AEPSAL (Asociacion de Especialistas en Prevenciony Salud Laboral) z Hiszpanii, SPOSHO (Sociedade Portuguesa de Seguranca e Higiene Ocupacionais) z Portugalii, AIAS (Associazionne professionale Italiana Ambiente e Sicurezza) z Włoch, IOSH (Institution of Occupational Safety and Health) z Irlandii oraz z NAHSW (National Association for Health and Safety at Work) z Bułgarii.

Dotychczas ENSHPO zarejestrowane było w rejestrze stowarzyszeń w Wielkiej Brytanii. Po zmianie władz ENSHPO, zarząd postanowił przenieść siedzibę do Wiesbaden w Niemczech a ENSHPO zarejestrować w europejskim rejestrze stowarzyszeń, co daje większe możliwości do współpracy z Komisją Europejską.

Z pośród organizacji z 23 krajów, które były dotychczas zrzeszone w ENSHPO do komitetu rejestrującego wybrano m.in. OSPSBHP. Jest to dla naszej organizacji ogromne wyróżnienie tym bardziej, że jesteśmy członkiem ENSHPO dopiero od 3 lat. Po oficjalnej rejestracji dotychczasowi członkowie ENSHPO będą musieli reaktywować swoje członkostwo.

Pierwszego dnia spotkania członkowie komitetu rejestrowego dużo dyskutowali na temat przyszłości ENSHPO, jej zadań i struktury. Zrodziło się wiele pomysłów na aktywność członków ENSHPO. Jednym z pomysłów jest bezpośredni kontakt z zrzeszonymi organizacjami, np. wzajemne spotkania i dyskusje na temat zadań służby bhp w krajach zrzeszonych organizacji a także wymiana „dobrych praktyk”, poznanie kultur krajów, z których pochodzą organizacje. Ze strony OSPSBHP padła propozycja udziału członków ENSHPO w III Ogólnopolskim Forum Służby BHP, co spotkało się z aprobatą uczestników. Podczas Forum podjęta zostanie dyskusja na temat kształcenia służby bhp w krajach UE. Wiąże się to również z wcześniej zapowiedzianym projektem kształcenia ustawicznego, w którym udział zapowiedzieli niektórzy członkowie ENSHPO.

W drugim dniu zatwierdzono nowy Statut ENSHPO oraz dokonano wyboru trzech na planowany skład w ilości 8 osób, zarząd. Wybrano prof. Ralfa Gierke (VDSI) na przewodniczącego, Claudio Munforti (AIAS) na wiceprzewodniczącego i Mireya Rifa Fabregat (AEPSAL) na skarbnika. Zaproponowano aby wybór pozostałych osób dokonać po rejestracji ENSHPO. Padła też propozycja aby w zarządzie była Elżbieta Bożejewicz, prezes ZG OSPSBHP.

Podczas spotkania obecna była Silke Giesa, notariusz niemiecki z uprawnieniami notariusza europejskiego.

Ze strony OSPSBHP udział wzięły – Elżbieta Bożejewicz, prezes ZG OSPSBHP i Dagmara Polowczyk, członek oddziału OSPSBHP we Wrocławiu.