ul. T. Czackiego 3/5, 00-043 Warszawa

NASZE ŚWIĘTO

2017-12-18

Szanowni Państwo,
Tradycyjnie jak co roku dzień 19 września jest dla nas bardzo ważną datą, gdyż z nią kojarzy się powołanie służby bhp. Uchwała Nr 592 Prezydium Rządu z dnia  1 sierpnia 1953 r. (z mocą obowiązującą od dnia 19 września 1953 r.) w sprawie zapewnienia postępu w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (MP z 1953 r. nr 83, poz. 979).

w  swojej treści wskazała obowiązek powołania służby bhp w zakładach pracy a wymienione jej zadania są porównywalne do zadań określonych w obowiązującym rozporządzeniu w sprawie służby bhp. Data 19 września została jednomyślnie ustalona przez członków OSPSBHP  i zatwierdzona 10 grudnia 2010 r. przez Zjazd jako Dzień Służby BHP. 

Z tej okazji życzę Państwu aby praca w służbie bhp przynosiła wiele satysfakcji i zadowolenia. Życzę sukcesów i realizacji Państwa zamierzeń zawodowych, ale także spełnienia i radości w życiu osobistym.

Elżbieta Bożejewicz, prezes ZG OSPSBHP