ul. T. Czackiego 3/5, 00-043 Warszawa

Konferencja tematyczna „Krzemionka zagrożenie fizyczne czy chemiczne ?" 19-20 września 2019

2019-05-07

OSPSBHP Oddział w Katowicach Przemysł - Górnictwo ma zaszczyt zaprosić wszystkich zainteresowanych tematyką zagrożenia krzemionką na Konferencję tematyczną „Krzemionka zagrożenie fizyczne czy chemiczne ? Interpretacja prawna, profilaktyka i  metodologia pomiarów  oraz zarządzanie bezpieczeństwem na przykładzie rozwiązań stosowanych w  Górażdże Cement S.A."   

Tematyka konferencji wynika z szeregu pytań i wątpliwości zgłaszanych przez pracowników służby BHP i wentylacji, poszukujących jasno sprecyzowanych odpowiedzi w zakresie interpretacji prawnych dotyczących powszechnego  zagrożenia związanego z pyłami zawierającymi krzemionkę. Zagadnienia związane z obowiązującą interpretacją prawną, profilaktyką i metodologią pomiarów zostaną w drugim dniu konferencji zweryfikowane praktycznie poprzez przedstawienie systemowych rozwiązań wdrożonych w firmie Górażdże Cement S.A., która również boryka się z zagrożeniami pyłami zawierającymi krzemionkę. 

Szczegółowy program konferencji oraz zasady dokonywania zgłoszeń przedstawiono w załącznikach.

 

PROGRAM KONFERENCJI

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

FORMULARZ ZGŁOSZENIA