ul. T. Czackiego 3/5, 00-043 Warszawa

„Profilaktyczna ochrona zdrowia w przemyśle i górnictwie oraz zarządzanie bezpieczeństwem na przykładzie rozwiązań stosowanych w Górażdże Cement S.A.”

2019-10-15

Informujemy wszystkich zainteresowanych, że konferencja tematyczna organizowana w dniach 19–20 września 2019 r. w Kamieniu Śląskim przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP Oddział w Katowicach Przemysł – Górnictwo została poszerzona o tematy związane z ochroną zdrowia.

W związku z tym temat konferencji, uwzględniający zmiany wprowadzone na wniosek uczestników, został zmieniony na „Profilaktyczna ochrona zdrowia w przemyśle
i górnictwie oraz zarządzanie bezpieczeństwem na przykładzie rozwiązań stosowanych w Górażdże Cement S.A.”

Patronat honorowy nad konferencją objął Prezes Wyższego Urzędu Górniczego.

Do udziału w konferencji zaproszono jako prelegentów m.in. Państwowego Głównego Inspektora Sanitarnego oraz przedstawicieli nauk medycznych  (m.in. z Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu), zajmujących się od lat zagadnieniami ochrony zdrowia pracowników przemysłu i górnictwa.

            Tematycznie konferencja skierowania jest do przedstawicieli służby BHP oraz działów  wentylacji i zatrudnienia, zarówno w górnictwie podziemnym i odkrywkowym jak i w innych działach przemysłu.

Połączenie zagadnień teoretycznych z przedstawieniem systemowych rozwiązań wdrożonych w firmie Górażdże Cement S.A., winno umożliwić uczestnikom możliwość weryfikacji podejścia do zagadnień związanych z profilaktyką i możliwościami ochrony pracowników.

            Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP Oddział w Katowicach Przemysł – Górnictwo serdecznie zaprasza do udziału w konferencji pracowników służby BHP oraz działów  wentylacji i zatrudnienia, oferując ze swej strony profesjonalizm
w zakresie organizacyjnym oraz doboru wykładowców prezentujących zagadnienia objęte tematem.      

 

PROGRAM KONFERENCJI

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

FORMULARZ ZGŁOSZENIA