ul. T. Czackiego 3/5, 00-043 Warszawa

Podsumowanie III Ogólnopolskiego Forum Służby BHP

2019-10-15

To już po raz trzeci Zarząd Główny Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP był organizatorem Ogólnopolskiego Forum Służby BHP. Poprzednie edycje to „Bezpieczeństwo w zmieniającym się świecie pracy”, „Bezpieczeństwo w świecie 4.0” i tegoroczna „Bezpieczeństwo pracownika przyszłości”. Zmieniający się świat pracy, nowe technologie, nowe maszyny, komputeryzacja i człowiek. Człowiek jako Pracownik, pracodawca i służba bhp jako doradca, strażnik nad bezpieczeństwem pracujących – to tematy, nad którymi dyskutowano na Forum, rozmawiano o problemach i ich rozwiązaniach. Dzielono się wiedzą, doświadczeniem i dobrymi praktykami.

Współorganizatorem tego wydarzenia był  Centralny Instytut Ochrony Pracy-Państwowy Instytut Badawczy. Partnerami: Główny Inspektorat Pracy PIP, Urząd Dozoru Technicznego, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Wyższy Urząd Górniczy i Główny Instytut Górniczy

Patronatu Honorowego udzielili: Rada Ochrony Pracy powołanej przy Sejmie RP i Pani Bożena Borys Szopa, Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej. 

Cała relacja z przebiegu III Forum oraz relacja zdjęciowa znajduje się na stronie forum.ospsbhp.pl