ul. T. Czackiego 3/5, 00-043 Warszawa

7 października 2020 r. odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego OSPSBHP

2020-10-19

7 października 2020 r. odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego OSPSBHP, podczas którego omówiono dotychczasowe działania oraz zaplanowano działania do końca roku.

Z uwagi na nasilający się stan zachorowalności na COVID 19 oraz dbając o bezpieczeństwo nas wszystkich, członkowie ZG podjęli decyzje:

- planowane na 4 grudnia spotkanie przedświąteczne odwołuje się,

- spotkania członków ZG oraz spotkania z członkami Oddziałów będą odbywać się  on-line,

- w ramach rozszerzenia współpracy z Państwową Inspekcją Pracy, Zarząd Główny zaplanował seminarium, podczas którego poruszone będą tematy związane z rolą nadzorczą PIP oraz rolą doradczą służby bhp w zakresie bezpieczeństwa pracy w zakładach. Seminarium w trybie on-line zaplanowano na 4 listopada 2020 r. 

- z uwagi na duże zainteresowanie I i II edycją seminarium on-line pn.”Pytanie do eksperta”, ZG podejmuje pracę nad organizacją III edycji seminarium. Wstępnie wyznaczono termin na 12, 18 i 23 listopada.

- na 10 grudnia 2020 r. wyznaczono spotkanie o charakterze przedświątecznym w trybie on-line. Tematem spotkania będzie podsumowanie działań ZG oraz Oddziałów w roku 2020 oraz planowane działania na rok 2021. Do udziału w spotkaniu zapraszamy wszystkich  członków OSPSBHP.

O szczegółach poszczególnych wydarzeń będziemy informować na bieżąco.